Kunskapspartner – Julgåva 2017 går till Hjärnfonden

Vi på Kunskapspartner har i år valt att skänka vår julgåva till Hjärnfonden. Hjärnfonden är en organisation som skänker pengarna vidare till etablerade forskare på svenska universitet. Deras vision är att ingen ska behöva lida av sjukdom, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan i framtiden. Vi fångades av deras arbete och framförallt det som tagits upp kring psykisk ohälsa som drabbar många omkring oss. Ett fokus som Hjärnfonden har tagit upp är stressrelaterade sjukdomar. Citerat från deras hemsida;

“74 000 svenskar led av stressrelaterad psykisk ohälsa under 2016, av dem var 77 procent kvinnor”

 

På Kunskapspartner jobbar vi med förändringsarbete – att gå från ord till handling. Vårt mål är att hjälpa de medarbetare som finns på arbetsplatsen att få en bättre vardag och samtidigt öka lönsamheten. Vi anser därför att Hjärnfondens arbete ligger i linje med det vi värdesätter på Kunskapspartner.

Med detta vill vi önska dig en god jul och en härlig storhelg, där du får tid till dig själv och att vara tillsammans med nära och kära!
 

Välkommen till Kunskapspartner Alexander Juul Størner

Det är full fart på Kunskapspartner och vi är glada att välkomna Alexander till vårt team. Nedan följer en kort introduktion av Alexander:

En vilja att applicera sin kunskap och lärdomar i nya miljöer bidrog till att Alexander sökte sig till Kunskapspartner. Med en passion för att tydliggöra samband och kopplingar mellan utmaningar som individer och företag står inför, kompletterar Alexander vårt team med teorier från humaniora. Alexander har en kandidatexamen inom Socialantropologi från Lunds Universitet och har läst Corporate Entrepreneurship på University of Maryland i USA.

“Jag har alltid haft ett intresse av att föra människor samman. Detta genom att använda mig av den socialantropologiska metoden för att förstå människor och kulturer utifrån egna kontext, vilket är extra viktigt när vi möter människor i företag. Företagskultur är en central del i arbetslivet där beteende, kultur och framförallt en strategi inom dessa aspekter är alltmer viktigare idag”.

Vi önskar Åsa Lycka till!

Förändringar sker även på Kunskapspartner. Åsa, som har arbetat hos oss sedan våren, går vidare i en roll som fristående samarbetspartner och kommer att arbeta nära Kunskapspartner. Hennes fokus är förändringsarbete och hon kommer även i fortsättningen att arbeta med konceptet kring digitala strategier och Digital Scorecard. Åsa kommer även att kunna medverka i Kunskapspartners uppdrag när behov finns.

Vi önskar dig Lycka till Åsa!

Reflektion

Semestertiderna är över för denna gång och då är det även dags att få igång rutinerna igen. En rutin hos oss är att äta bullar (frallor på skånska) till morgon fikat och en av många diskussioner är om vi ska sluta med bullar och börja äta nyttigare alternativ istället?
Vi startade vår första dag med en Kick-ON. Vi började prata om allt som hänt under det senaste året, både individuellt och som team. Då det fanns mer och mer att prata om, kastade vi agendan åt sidan enligt principen:
”Om vi inte använder tid till att reflektera, har vi snart ingen tid alls” (Citerad i boken Effektiv Tidshantering. 2014, Bosse Angelöv).

Vi behövde ta ett steg tillbaka denna gång för att komma framåt! 

”Reflektion skiljer sig från vanligt ”tänkande” eller ”grubblande” genom att den är påtagligt målinriktad, att den genomförs med någon form av systematik och struktur där syftet är att distansera sig från gamla tankemönster och utveckla nya samt söka lösningar på frågeställningar.” (Den svårfångade reflektionen. Studentlitt. 2005, Emsheimer, P, Hansson, H. och T. Koppefeldt)

 

Här är en enkel reflektionsmall som vi använde under vår Kick-ON

Reflektion bakåt:

-hur har det varit för dig individuellt?

-Hur har det varit för teamet?

Summering

 

Reflektion framåt:

-Var ser du dig själv det kommande året?

-Var ser teamet?
Summering

….angående bullarna på morgon fikat – det hela slutade med att några av oss fortsätter med bullar, några kör på nyttigare alternativ!

 

Är du sugen på bullar, eller för den delen ett nyttigare alternativ – hör av dig så tar vi en stund och reflekterar tillsammans.

Kompetens behöver motivation!

När vi är ute och arbetar med företag hamnar vi ofta i diskussion kring vad kompetens är. Vi har upptäckt att vi har olika bilder. Det finns flera definitioner. Vi på Kunskapspartner har fastnat för Kristina Eneroths definition från 1997. Eneroth menar att kompetens består av tre komponenter:

  1. Kunskap
  2. Förmåga att tillämpa
  3. Motivation

Kunskap är det vi skaffar oss genom att till exempel läsa böcker och få teoretisk information av andra. Förmåga att tillämpa är det vi lär oss genom att använda den teoretiska kunskapen praktiskt och genomföra och öva. Motivation är det sista. Den kommer från individen själv. Individen måste ha en egen vilja och drivkraft. Eneroth menar att utan individens motivation kan vi vara hur teoretiskt och praktiskt kunniga som helst och ändå inte vara kompetenta.

För oss på Kunskapspartner har Eneroths definition hjälpt oss när vi ska arbeta med att utveckla organisationer och individer. Om individerna inte är motiverade kommer vi bli begränsat framgångsrika. Vi ser allt för många organisationer som lägger mycket resurser på kunskapshöjande aktiviteter och missar det som motiverar medarbetarna. Naturligtvis finns det inget enkelt recept för att säkerställa motivationen. Viktigt är att företaget har en tydlig strategi och värdegrund. Sedan handlar det om att lära känna våra medarbetare, vad som driver dem och hur de kan utvecklas tillsammans med företaget. På Kunskapspartner har vi flera metoder och verktyg för att plocka fram det bästa hos våra medarbetare.

Vill du veta mera? Skriv gärna en rad till våra konsulter, så kontaktar vi dig!

AI-Expert

Nu kan du bli AI-expert (Artificiell intelligens) det är inte så svårt som det låter ”Ladda ner några öppna bibliotek och sätt i gång och labba. Svårare är det inte att komma i gång med att bygga AI-lösningar, säger experterna”.

Läs mer här

 

Säg hej till Åsa, vår nya kollega

Vårt team har förstärkts med Åsa Holmander!

Med helhetsperspektiv, engagemang och lyhördhet jobbar Åsa med att skapa en varaktig och lönsam förändring.  Hennes styrka är att lyssna, sammanfatta, engagera och genom detta, tillsammans med andra, förbättra verksamheter. Efter många yrkesår med omfattande personal och resultatansvar har hon nu gått in i en konsultroll.

Hennes erfarenheter inom sälj och marknad är en tillgång och hon brinner för att få till en helhetssyn kring kundarbetet i företag. Med fokus på digitala strategier rör hon sig gärna i tekniskt komplexa och innovativa miljöer.
 
Åsa har en ekonomexamen med marknadsföringsinriktning från Lunds Universitet som hon under de senaste åren har spetsat med högskolekurser inom bl.a. Lean production, Hållbar utveckling samt Innovation och entreprenörskap.
 
Förändring kräver förankring och ska alltid leda till förbättring. Det är ord som klingar bra i mina öron. All förändring kräver ett stort engagemang, inte minst från personer som har i uppdrag att genomföra den. Att ta hjälp av någon utanför företaget kan vara ett bra stöd, både i att finna den egna energin, att få hjälp med struktur och stöd i etablerade modeller. Varför uppfinna hjulet igen? ”

Vi hälsar Åsa välkommen till Kunskapspartner!

 

GLAD PÅSK!

Påsken är här, då vi äter ägg, det är kycklingar överallt. Johan Glans video om påsken är så rolig att vi kan kolla på den om och om igen.  Filmen hittar du här >>

Vill du spela Leanspelet med oss, 6 april?

Välkommen att spela leanspelet med oss den 6:e april mellan 13:00-17:00.

Anmälan gör du här (begränsat antal platser): Anmälningslänk

Leanspelet är ett upplevelsebaserat spel som tydligt och pedagogiskt illustrerar hur leanprinciperna påverkar resultatet i en verksamhet genom att synliggöra kopplingarna mellan kundernas krav, produktionsförändringar, leveransförmåga, flexibilitet och lönsamhet.

Vi kommer spela i en simulerad verksamhet, där du som deltagare tilldelas olika roller med olika uppgifter. Vi kommer uppmana gruppen att ta initiativ och beslut om kontinuerliga, och ibland radikala, förbättringar i den simulerade verksamheten. Efter varje spelomgång följs resultatet upp, där vi analyserar och diskuterar om vilka förbättringsmöjligheter vi ser blandat med med teori kring Lean. Diskussionerna brukar vara livliga och vi har ofta väldigt roligt när vi spelar!

Varmt Välkommen!