Strategikonsult_Åsa Holmander

Vi önskar Åsa Lycka till!

Förändringar sker även på Kunskapspartner. Åsa, som har arbetat hos oss sedan våren, går vidare i en roll som fristående samarbetspartner och kommer att arbeta nära Kunskapspartner. Hennes fokus är förändringsarbete och hon kommer även i fortsättningen att arbeta med konceptet kring digitala strategier och Digital Scorecard. Åsa kommer även att kunna medverka i Kunskapspartners uppdrag när behov finns.

Vi önskar dig Lycka till Åsa!

fika med en konsult i lund

Reflektion

Semestertiderna är över för denna gång och då är det även dags att få igång rutinerna igen. En rutin hos oss är att äta bullar (frallor på skånska) till morgon fikat och en av många diskussioner är om vi ska sluta med bullar och börja äta nyttigare alternativ istället?
Vi startade vår första dag med en Kick-ON. Vi började prata om allt som hänt under det senaste året, både individuellt och som team. Då det fanns mer och mer att prata om, kastade vi agendan åt sidan enligt principen:
”Om vi inte använder tid till att reflektera, har vi snart ingen tid alls” (Citerad i boken Effektiv Tidshantering. 2014, Bosse Angelöv).

Vi behövde ta ett steg tillbaka denna gång för att komma framåt! 

”Reflektion skiljer sig från vanligt ”tänkande” eller ”grubblande” genom att den är påtagligt målinriktad, att den genomförs med någon form av systematik och struktur där syftet är att distansera sig från gamla tankemönster och utveckla nya samt söka lösningar på frågeställningar.” (Den svårfångade reflektionen. Studentlitt. 2005, Emsheimer, P, Hansson, H. och T. Koppefeldt)

 

Här är en enkel reflektionsmall som vi använde under vår Kick-ON

Reflektion bakåt:

-hur har det varit för dig individuellt?

-Hur har det varit för teamet?

Summering

 

Reflektion framåt:

-Var ser du dig själv det kommande året?

-Var ser teamet?
Summering

….angående bullarna på morgon fikat – det hela slutade med att några av oss fortsätter med bullar, några kör på nyttigare alternativ!

 

Är du sugen på bullar, eller för den delen ett nyttigare alternativ – hör av dig så tar vi en stund och reflekterar tillsammans.

Kunskapspartner_Kompetens

Kompetens behöver motivation!

När vi är ute och arbetar med företag hamnar vi ofta i diskussion kring vad kompetens är. Vi har upptäckt att vi har olika bilder. Det finns flera definitioner. Vi på Kunskapspartner har fastnat för Kristina Eneroths definition från 1997. Eneroth menar att kompetens består av tre komponenter:

  1. Kunskap
  2. Förmåga att tillämpa
  3. Motivation

Kunskap är det vi skaffar oss genom att till exempel läsa böcker och få teoretisk information av andra. Förmåga att tillämpa är det vi lär oss genom att använda den teoretiska kunskapen praktiskt och genomföra och öva. Motivation är det sista. Den kommer från individen själv. Individen måste ha en egen vilja och drivkraft. Eneroth menar att utan individens motivation kan vi vara hur teoretiskt och praktiskt kunniga som helst och ändå inte vara kompetenta.

För oss på Kunskapspartner har Eneroths definition hjälpt oss när vi ska arbeta med att utveckla organisationer och individer. Om individerna inte är motiverade kommer vi bli begränsat framgångsrika. Vi ser allt för många organisationer som lägger mycket resurser på kunskapshöjande aktiviteter och missar det som motiverar medarbetarna. Naturligtvis finns det inget enkelt recept för att säkerställa motivationen. Viktigt är att företaget har en tydlig strategi och värdegrund. Sedan handlar det om att lära känna våra medarbetare, vad som driver dem och hur de kan utvecklas tillsammans med företaget. På Kunskapspartner har vi flera metoder och verktyg för att plocka fram det bästa hos våra medarbetare.

Vill du veta mera? Skriv gärna en rad till våra konsulter, så kontaktar vi dig!

AI expert konsult i lund

AI-Expert

Nu kan du bli AI-expert (Artificiell intelligens) det är inte så svårt som det låter ”Ladda ner några öppna bibliotek och sätt i gång och labba. Svårare är det inte att komma i gång med att bygga AI-lösningar, säger experterna”.

Läs mer här

 

Åsa Holmander

Säg hej till Åsa, vår nya kollega

Vårt team har förstärkts med Åsa Holmander!

Med helhetsperspektiv, engagemang och lyhördhet jobbar Åsa med att skapa en varaktig och lönsam förändring.  Hennes styrka är att lyssna, sammanfatta, engagera och genom detta, tillsammans med andra, förbättra verksamheter. Efter många yrkesår med omfattande personal och resultatansvar har hon nu gått in i en konsultroll.

Hennes erfarenheter inom sälj och marknad är en tillgång och hon brinner för att få till en helhetssyn kring kundarbetet i företag. Med fokus på digitala strategier rör hon sig gärna i tekniskt komplexa och innovativa miljöer.
 
Åsa har en ekonomexamen med marknadsföringsinriktning från Lunds Universitet som hon under de senaste åren har spetsat med högskolekurser inom bl.a. Lean production, Hållbar utveckling samt Innovation och entreprenörskap.
 
Förändring kräver förankring och ska alltid leda till förbättring. Det är ord som klingar bra i mina öron. All förändring kräver ett stort engagemang, inte minst från personer som har i uppdrag att genomföra den. Att ta hjälp av någon utanför företaget kan vara ett bra stöd, både i att finna den egna energin, att få hjälp med struktur och stöd i etablerade modeller. Varför uppfinna hjulet igen? ”

Vi hälsar Åsa välkommen till Kunskapspartner!

 

easter_bunny

GLAD PÅSK!

Påsken är här, då vi äter ägg, det är kycklingar överallt. Johan Glans video om påsken är så rolig att vi kan kolla på den om och om igen.  Filmen hittar du här >>

Leanspel_med_kunskapspartner

Vill du spela Leanspelet med oss, 6 april?

Välkommen att spela leanspelet med oss den 6:e april mellan 13:00-17:00.

Anmälan gör du här (begränsat antal platser): Anmälningslänk

Leanspelet är ett upplevelsebaserat spel som tydligt och pedagogiskt illustrerar hur leanprinciperna påverkar resultatet i en verksamhet genom att synliggöra kopplingarna mellan kundernas krav, produktionsförändringar, leveransförmåga, flexibilitet och lönsamhet.

Vi kommer spela i en simulerad verksamhet, där du som deltagare tilldelas olika roller med olika uppgifter. Vi kommer uppmana gruppen att ta initiativ och beslut om kontinuerliga, och ibland radikala, förbättringar i den simulerade verksamheten. Efter varje spelomgång följs resultatet upp, där vi analyserar och diskuterar om vilka förbättringsmöjligheter vi ser blandat med med teori kring Lean. Diskussionerna brukar vara livliga och vi har ofta väldigt roligt när vi spelar!

Varmt Välkommen!

the same old thinking and disappointing results, closed loop or negative feedback mindset concept  - a napkin doodle with a cup of coffee

Feedback – en av de starkaste trenderna bland dagens chefer!

Journalisten Cicci Elwin från tidningen Chef, intervjuade nyligen 21 finalister till  årets chef på Chefsgalan. En av de starkaste trenderna och framgångsfaktorerna som hon lyfter fram från intervjuerna är Feedback!

Genom kontinuerlig feedback, har chefer en stor uppgift att ha en öppen dialog med sina medarbetare, genom att både ge och ta emot feedback. Så här skriver Cicci: ”chefens viktigaste uppgift blir att utveckla medarbetarna och undanröja organisatoriska hinder som onödig rapportering och ineffektiva möten”.

Konstruktiv Feedback på Kunskapspartner

Alla vill ha det och alla kan ge det. Ett av de allra kraftfullaste förändringsverktygen är gratis och ändå använder vi så lite -feedback.

Ofta får vi höra av våra medarbetare att de vill ha mer feedback på det arbete de utför – både det som är bra, och det som behöver förbättras. Många tycker det är svårt att ge feedback, speciellt när det är något som behöver förändras. För att avdramatisera och underlätta väljer vi därför att prata om konstruktiv feedback, som har ett positivt syfte.

När vi medvetet använder oss av konstruktiv feedback i vår vardag ökar vi möjligheten att nå framgång. Med hjälp av konstruktiv feedback kan vi plocka fram medarbetares inneboende resurser och på köpet får vi ett positivt och öppet arbetsklimat.

Om du är intresserad av att höra mer om Feedback, har vi på Kunskapspartner en föreläsning inom ämnet som är både teoretisk och samtidigt väldigt praktisk i naturen. Kontakta oss så berättar vi mer!

Tips från Kunskapspartner
Tänk på detta när du ger feedback:

  • Säkerställ att mottagaren är mottaglig.
  • Utgå ifrån dig själv.
  • Var specifik och beskrivande.

Tänk på detta när du tar emot feedback

  • Lyssna för att förstå.
  • Utgå från att givaren har ett positivt syfte.
  • Bekräfta att du har förstått.

Länk till artikeln: 5 starkaste trender i ledarskapet just nu