Feedbackföreläsning på Barsebäck Resort 16 mars

Alla vill ha det, alla kan get det, men ändå använder vi det så sällan!

Fredag den 16/3 har Givi en spännande föreläsning inom temat Feedback!

Önskar ni mer information om eventet så kan ni gärna ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Medarbetarundersökning

Behöver vi välja mellan strategi eller kultur?

”Culture eats strategy for breakfast” – är ett välkänt citat som nyligen använts i artikeln ”The Leader’s guide to Corporate Culture” i Harvard Business Review. Som tur är behöver företag inte välja utan kan arbeta med både strategi och kultur. Företag som lyckas bäst har en kultur som är i samklang med strategin. För att kartlägga medarbetarnas attityder och syn på verksamheten har vi på Kunkapspartner ett verktyg Attitudes@Work (A@W), som effektivt kartlägger medarbetarnas attityder i 7 viktiga perspektiv. Att kontinuerligt använda A@W är ett utmärkt sätt att säkra företagens fortsatta framgång inom strategi och kulturarbete.

 

Ängelholmshem AB är ett lysande exempel på hur företag och organisationer aktivt kan arbeta med resultatet från undersökningar för att utveckla verksamheten. Under åren har de gjort en markant förflyttning i positiv riktning.

”Attitudes@Work har en väldigt bra struktur som utvärderar sju olika perspektiv. Alla kan ta det till sig, det är inte för abstrakt, men det är inte heller för enkelt – det är en bra balans. Med underlaget kan vi sedan gå igenom resultatet med varje enskild avdelning och ta beslut på fokusområden för året. Kunskapspartner gör även ett gediget arbete med att definiera rimliga mål och vad de betyder för oss och vår värdegrund.”- Peter Scharff – Ängelholmshem

 

Nordic Drugs är ett annat företag som använt A@W under flera år för att utvärdera och

utveckla verksamheten i rätt riktning utifrån det som behövs på företaget.

”A@W är ett viktigt instrument för oss i kommunikationen med personalen, som med relativt få frågor fångar upp ett representativt resultat som presenteras på ett förståeligt sätt för ledningsgrupp och personal. Verktyget visar även tydligt de förbättringar som vi har uppnått sedan föregående undersökningar, och framtida förbättringsområden. Det blir tydligt för alla vad vi faktiskt har gjort och vad vi behöver göra” Anders Löfgren – Nordic Drugs

För mer information kring företagskultur är ni välkomna att kontakta oss! Om ni är intresserade av en artikel kring företagskultur är ni välkomna att kontakta oss.

Företagskonsult i Skåne - Alexander Størner

Seminarium på Mindpark Helsingborg

Välkomna på lunchseminarium på Mindpark i Helsingborg den 7/3 klockan 12:00-12:45.

Seminariumet kommer att hållas av Alexander. Seminariumet kommer att handla om företagskultur och hur ledare kan få en större förståelse för en företagskultur. Men varför är detta intressant?
Finns det en koppling mellan företagskultur, medarbetaren och strategiarbete som kan att belysas?

Under seminariumet kommer Alexander att försöka förklara begreppet företagskultur, koppla detta med ledarskap för att sedan föra in oss på vikten av medarbetarundersökningar. Allt detta för att gynna företaget både miljön men även lönsamheten.

Varmt välkomna!

Personalförändringar på Kunskapspartner

Vår mycket omtyckta kollega Therese har fått en heltidsanställning på ett företag i Malmö och lämnar Kunskapspartner och Lund för den här gången. Vi på Kunskapspartner tackar Therese för sitt engagemang och för det hon gjort för företaget. Vi önskar henne ett stort lycka till med den nya utmaningen. Förhoppningsvis får vi anledningar att arbeta tillsammans igen på ett eller ett annat sätt!

Workshop på Hjärntrusten i Lund

Den 5 februari håller Carl-Henric och Givi en workshop på Hjärntrusten i Lund. Workshopen ”Förankring av den strategiska och digitala agendan”, handlar om hur företagsledare kan bryta ner strategi och digital försäljning och marknadsföring i ett kondenserat, förpackat och hanterbart format.

För mer information och anmälan kan ni besöka Hjärntrustens hemsida. Länk till Hjärntrustens hemsida

 

Kunskapspartner – Julgåva 2017 går till Hjärnfonden

Vi på Kunskapspartner har i år valt att skänka vår julgåva till Hjärnfonden. Hjärnfonden är en organisation som skänker pengarna vidare till etablerade forskare på svenska universitet. Deras vision är att ingen ska behöva lida av sjukdom, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan i framtiden. Vi fångades av deras arbete och framförallt det som tagits upp kring psykisk ohälsa som drabbar många omkring oss. Ett fokus som Hjärnfonden har tagit upp är stressrelaterade sjukdomar. Citerat från deras hemsida;

“74 000 svenskar led av stressrelaterad psykisk ohälsa under 2016, av dem var 77 procent kvinnor”

 

På Kunskapspartner jobbar vi med förändringsarbete – att gå från ord till handling. Vårt mål är att hjälpa de medarbetare som finns på arbetsplatsen att få en bättre vardag och samtidigt öka lönsamheten. Vi anser därför att Hjärnfondens arbete ligger i linje med det vi värdesätter på Kunskapspartner.

Med detta vill vi önska dig en god jul och en härlig storhelg, där du får tid till dig själv och att vara tillsammans med nära och kära!

Välkommen till Kunskapspartner Alexander Juul Størner

Det är full fart på Kunskapspartner och vi är glada att välkomna Alexander till vårt team. Nedan följer en kort introduktion av Alexander:

En vilja att applicera sin kunskap och lärdomar i nya miljöer bidrog till att Alexander sökte sig till Kunskapspartner. Med en passion för att tydliggöra samband och kopplingar mellan utmaningar som individer och företag står inför, kompletterar Alexander vårt team med teorier från humaniora. Alexander har en kandidatexamen inom Socialantropologi från Lunds Universitet och har läst Corporate Entrepreneurship på University of Maryland i USA.

“Jag har alltid haft ett intresse av att föra människor samman. Detta genom att använda mig av den socialantropologiska metoden för att förstå människor och kulturer utifrån egna kontext, vilket är extra viktigt när vi möter människor i företag. Företagskultur är en central del i arbetslivet där beteende, kultur och framförallt en strategi inom dessa aspekter är alltmer viktigare idag”.

Vi önskar Åsa Lycka till!

Förändringar sker även på Kunskapspartner. Åsa, som har arbetat hos oss sedan våren, går vidare i en roll som fristående samarbetspartner och kommer att arbeta nära Kunskapspartner. Hennes fokus är förändringsarbete och hon kommer även i fortsättningen att arbeta med konceptet kring digitala strategier och Digital Scorecard. Åsa kommer även att kunna medverka i Kunskapspartners uppdrag när behov finns.

Vi önskar dig Lycka till Åsa!

Reflektion

Semestertiderna är över för denna gång och då är det även dags att få igång rutinerna igen. En rutin hos oss är att äta bullar (frallor på skånska) till morgon fikat och en av många diskussioner är om vi ska sluta med bullar och börja äta nyttigare alternativ istället?
Vi startade vår första dag med en Kick-ON. Vi började prata om allt som hänt under det senaste året, både individuellt och som team. Då det fanns mer och mer att prata om, kastade vi agendan åt sidan enligt principen:
”Om vi inte använder tid till att reflektera, har vi snart ingen tid alls” (Citerad i boken Effektiv Tidshantering. 2014, Bosse Angelöv).

Vi behövde ta ett steg tillbaka denna gång för att komma framåt! 

”Reflektion skiljer sig från vanligt ”tänkande” eller ”grubblande” genom att den är påtagligt målinriktad, att den genomförs med någon form av systematik och struktur där syftet är att distansera sig från gamla tankemönster och utveckla nya samt söka lösningar på frågeställningar.” (Den svårfångade reflektionen. Studentlitt. 2005, Emsheimer, P, Hansson, H. och T. Koppefeldt)

 

Här är en enkel reflektionsmall som vi använde under vår Kick-ON

Reflektion bakåt:

-hur har det varit för dig individuellt?

-Hur har det varit för teamet?

Summering

 

Reflektion framåt:

-Var ser du dig själv det kommande året?

-Var ser teamet?
Summering

….angående bullarna på morgon fikat – det hela slutade med att några av oss fortsätter med bullar, några kör på nyttigare alternativ!

 

Är du sugen på bullar, eller för den delen ett nyttigare alternativ – hör av dig så tar vi en stund och reflekterar tillsammans.