Kunskapskraft + Handlingskraft = Konkurrenskraft

För drygt tio år sedan startade Carl-Henric Nilsson Kunskapspartner med en idé att använda goda forskningsrön för att stärka konkurrenskraften hos företag. Idén bygger på principen att   kunskapskraft + handlingskraft = konkurrenskraft.

 

”Allt går tillbaka till en personlig relation, kunskapen och engagemanget hos konsulterna. Det har jag definitivt upplevt i mina samarbeten med Kunskapspartner.”

Fredrik Wahrolén, Kommunikationschef Peab

Att vi har hög kompetens inom företagsekonomi, teknologi, management och beteendevetenskap kallar vi kunskapskraft och det ser vi som en självklarhet. Det som gläder oss mer är att vi uppskattas inte enbart för våra teoretiska kunskaper och analytiska förmåga utan också för att vi handfast är med och leder förändringsarbetet. Det kallar vi handlingskraft. Tack vare gedigen erfarenhet från flera branscher står vi väl rustade att hjälpa er att omsätta ord och tankar i praktisk handling. För er betyder det stärkt konkurrenskraft.

[nivoslider id=”873″]