Konsulter

Ett kreativt och utmanande team

Konsulter
Kunskapspartners framväxt är ett resultat av det vi verkligen brinner för: strategi i praktiken. Sedan starten 1998 kretsar vår verksamhet kring frågor som handlar om att säkerställa att företag tänker rätt när beslut ska tas om vart de vill i företaget och vilken väg som ska leda dem dit. Och framförallt har vi utvecklat förhållningssätt, metoder och verktyg för att skapa genomförandekraft för besluten på bredden i organisationen.

Det finns ingen konsult i världen som innehar de rätta svaren på alla frågorna, däremot arbetar vårt team alltid kreativt och utmanande, nära våra uppdragsgivare för att kunna leverera en lösning som skapar värde på både kort och lång sikt.

I vår kärntrupp av konsulter finns Åsa, Anneli, Carl-Henric och Christina. Vi har tillsammans mer än 60 års erfarenhet av strategisk utveckling och förändring av verksamheter inom en rad olika branscher. Både som linjechefer och som konsulter. När det behövs utökar vi teamet med vetgiriga och drivande studenter från Lunds Universitet, forskare och experter samt kollegor i branschen som kompletterar oss på olika sätt. En framgångsfaktor för vårt team är att vi har kul ihop och det smittar av sig i de projektgrupper vi arbetar med. En del kunskap, två delar erfarenhet, en stor portion självdistans och en gnutta humor har visat sig vara ett framgångsrecept vi känner oss stolta över.