Christina Lindskog

Christina

Christina Lindskog

Christina har arbetat som managementkonsult i mer än tio år och har under den tiden specialiserat sig inom organisering och processorientering. Till Kunskapspartner kom Christina efter en karriär inom serviceindustrin. Arbetet som konsult kretsar kring frågor som är relaterade till hur vi med en bra blandning mellan struktur och kultur kan stärka konkurrenskraften med nya sätt att arbeta. Bland Christinas kompetenser är förmågan att se helheter och mönster en av hennes främsta tillgångar i arbetet med att utveckla både företag, grupper och individer.

Christina har en magisterexamen i Företagsekonomi från Lunds universitet med inriktning på organisation och management. Hon bedriver även doktorandstudier vid Lunds Tekniska Högskola där hon inriktar sig på förändring och innovation inom tjänsteintensiva branscher.

”Arbetet som konsult på Kunskapspartner jämför jag med ett av mina stora fritidsintressen, cykling. En fascinerande blandning av strategi, taktik och uthållighet. För att åstadkomma verklig förändring krävs så mycket mer än en skarp analys och en handlingsplan. Det handlar om att driva en process i nära samarbete med människor. Ett arbete som kräver målmedvetenhet och styrka men också ödmjukhet och följsamhet.”