Givi Kokaia

Viljan att arbeta i en dynamisk och utmanande miljö, där problemlösning är en del av vardagen har alltid varit och är en drivande faktor för Givi. Med erfarenheter från internationella studier och arbete inom finans, företagsutveckling och marknadsföring, fortsätter Givi nu sin konsultkarriär på Kunskapspartner.

Givi har en kandidatexamen inom Internationell ekonomi från Florida Southern College i USA, och en masterexamen inom Technology Management vid Lunds Universitet.

”Med ett genuint intresse för företagsutveckling, teknik och projektbaserat arbete befinner jag mig i en perfekt miljö där jag kan kombinera mina intresseområden och samtidigt hjälpa företag framåt i deras strategi- och utvecklings-arbete. På Kunskapspartner arbetar vi dessutom tillsammans med företag i team, vilket jag anser är en nyckel komponent för framgång i förändringsprojekt”.