Vad våra uppdragsgivare tycker om oss

”Kunskapspartner var ett kraftfullt bollplank med stor förståelse för vår organisation.”

Jonas Andréen, Lunds Energikoncernen

 

Referenser är inte bara betyg på väl genomfört arbete. I sin kondenserade form beskriver de också hur våra kunder upplever den roll som vi spelar och den nytta vi gör, både under projektets gång och senare, när de långsiktiga effekterna visar sig.

Alla våra uppdrag handlar om att rusta både individer och företag för uthållig framgång. Det gäller oavsett om det är att hjälpa en stor koncern, en division eller ett mindre företag. Det vi uträttar går att applicera på de flesta företag i behov av förändring, oavsett bransch. Vi har arbetat med både små och stora företag inom tillverkningsindustrin och tjänsteproducerande företag. Erfarenheterna från flera olika branscher ser vi som oerhört nyttiga, för både vår egen och våra kunders utveckling. De förkovrar oss som konsulter och gör det möjligt för oss att bidra till korsbefruktning branscher emellan.

 

Hyllinge Soft

För att öka ett företags omsättning med befintliga resurser krävs tydlighet och målmedvetenhet. I ett av våra uppdrag fick vi till uppgift att planera, genomföra och följa upp en workshop för att ta fram en strategi för 2014. Läs mer >>

 

Purac Puregas

Omorganisering av en verksamhet ställer krav på att medarbetarna förstår den nya organisationen. I ett av våra uppdrag fick vi till uppgift att kartlägga ett företags kärnprocesser för att tydliggöra den nya vägen mot målet. Läs mer >>

 

MEC Switches

För att behålla sin position på en marknad där konkurrensen ständigt ökar måste företag utveckla sin produktportfölj. I ett av våra uppdrag fick vi till uppgift att designa och driva en workshop för att generera idéer för ett företags tekniska plattform under de kommande 20 åren. Läs mer >>

 

Copenhagen Malmö Port

Det finns ett tydligt samband över tiden mellan medarbetarnas attityder och företagets resultat. I ett av våra uppdrag fick vi till uppgift att ta reda på hur medarbetarna tyckte det fungerade på företaget och skapa engagemang för fortsatt utveckling av verksamheten. Läs mer >>

 

Skånemejerier

Prestation i världsklass kräver samarbete över gränser. I ett av våra uppdrag fick vi till uppgift att säkerställa en leveranssäkerhet på 98 procent. Ett arbete som krävde både nytänkande och mod. Läs mer >>

 

PwC

Att sätta mål är en sak, att säkerställa att de uppfylls är en annan och ibland svårare uppgift. I ett av våra uppdrag fick vi till uppgift att strukturera affärsplaneringsarbetet med syfte att skapa engagemang för måluppfyllelse på bredden i organisationen. Läs mer >>

 

ArjoHuntleigh

När medarbetarna växer, växer företaget. I ett av våra uppdrag fick vi till uppgift att skapa en vision och en struktur för en intern företagsakademi med syfte att rusta medarbetarna för framtida utmaningar. Läs mer >>