Purac Puregas

Snabbare fram till målet!

Purac Puregas är en av tre divisioner inom den svenska koncernen Läckeby Water Group, som är världsledande inom vatten- och avloppsrening samt biogasproduktion ur organiskt avfall. Purac Puregas är specialiserat på det senare och producerar idag världens renaste biogas.

Uppdraget

Med mål att förbättra effektiviteten och samtidigt öka arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna genomgick Purac Puregas nyligen en omorganisering. För att säkerställa och tydliggöra strukturen i den nya organisationen fanns ett behov av att kartlägga divisionens kärnprocesser.

Genomförande

Arbetet med att kartlägga Purac Puregas kärnprocesser inleddes med ett förberedande möte där Jan Molin, divisionschef för Purac Puregas, tillsammans med Kunskapspartner planerade en tvådagars workshop för organisationens ledningsgrupp och säljare. Workshopens första dag inleddes med en teorigenomgång kopplat till processorientering, vilken följdes av övningar där deltagarna i olika gruppkonstellationer fick arbeta med att definiera processernas input och output samt ingående huvudaktiviteter. Under workshopens andra dag låg fokus på att förfina processerna och att få ihop helheten, och vid dagens slut kunde deltagarna presentera ett resultat som alla var nöjda med. Efter workshopen hjälpte Kunskapspartner till att dokumentera processerna digitalt.

Resultat

Projektet är ett exempel där Kunskapspartner på kort tid lyckats hjälpa ett företag med att kartlägga dess processer. Purac Puregas har arbetat vidare med processerna och nu är alla medarbetare involverade i arbetet. Samarbetet med Kunskapspartner har fortsatt.

Kunskapspartners bidrag

Uppdragsgivaren Jan Molin framhäver speciellt tre områden där Kunskapspartner bidragit till projektet:

–      Kunskapspartner driver processen framåt och gör att det går snabbare att nå fram till målet. De …….tillför energi och ser till att arbetet i workshopen är effektivt.

–      Kunskapspartner tillför kunskap då de har bred erfarenhet från andra företag och verksamheter.

–      Kunskapspartner skapar en positiv anda och seriositet i ett projekt.