Våra tjänster

Helheten är nyckelordet!

Företag som anlitar oss gör det av många olika anledningar. Några behöver tydliggöra riktningen och fokusera verksamheten. Andra brottas med tillväxt eller leveranssäkerhet. Ytterligare andra vill bli mer kundorienterade eller samtrimmade internt. Den gemensamma nämnaren är att företagen står inför ett förändringsarbete. Det är detta vi leder med helheten som nyckelord.

Strategi + Struktur + Styrning

Tre byggstenar är grundläggande när vi leder ett förändringsarbete: strategi, struktur och styrning.

Var för sig är dessa delar värdefulla, men det är först när de länkas samman till en helhet som vi får ett kraftfullt system för ledning och utveckling av verksamheter.

Förändringsledning

Förändring är ett tillstånd. För många medarbetare ett jobbigt tillstånd, för andra en del av spänningen i tillvaron – ständigt något nytt på gång. För att driva förändringsprojekt finns åtminstone tre krav som behöver vara uppfyllda: ledningens aktiva stöd, medarbetarnas engagemang samt ordning och reda. För att säkerställa att alla involverade arbetar i samma riktning förbereder vi strategiska förändringar grundligt och strukturerat.

Vara-tjanster