• Vår expertis är din kunskap

    En verksamhet i förändring mår bra av ett utifrånperspektiv. Vi hjälper ditt företag att utmana invanda mönster, tillföra kunnande och driva förändringsprocesser framåt.

Våra kompetensområden

Strategi

En väl utformad strategi definierar företagets mål och vägen dit. Genom att involvera medarbetarna i verksamhetens vision skapas engagemang och en stark känsla av delaktighet.

Processer

En organisation med genomtänkta processer ger mesta möjliga värde för sina kunder med minsta möjliga resursinsats. Processerna synliggör hur hela företaget fungerar och vilken funktion varje medarbetare fyller.

Organisation

När resurser och kompetens fördelas på bästa sätt bildas starka team och kunniga ledare. För att skapa bra förutsättningar för organisationens anställda krävs rätt metoder och verktyg.

Verktyg

Vår verktygslåda innehåller metoder, modeller och hjälpmedel som skapar mervärde för ditt företag och driver det framåt. Vi utgår alltid från vedertagna tillvägagångssätt och teorier, samtidigt som vi utvecklar egna verktyg utifrån era behov. Verktygslådan fylls på allt eftersom. Här hittar du ett urval av vad vi erbjuder i dag.

Om oss

Kunskapspartner är ett forsknings- och konsultföretag med över 20 års erfarenhet av att leda företag genom strategiskt förändringsarbete. Vårt team består av konsulter med både akademisk kompetens och lång vana från näringslivet. Det vi erbjuder passar alla företag,  oavsett bransch och storlek, som på något sätt är i behov av förändring. Vi arbetar alltid tillsammans med våra kunder, aldrig åt.

Om oss

Kunskapspartner är ett konsult- och forskningsföretag med över 20 års erfarenhet av att leda företag genom strategiskt förändringsarbete. Vårt team består av konsulter med både akademisk kompetens och lång vana från näringslivet. Det vi erbjuder passar alla företag, oavsett bransch och storlek, som på något sätt är i behov av förändring. Vi arbetar alltid tillsammans med våra kunder, aldrig åt.

Vårt team

Carl-Henric Nilsson
Grundare & vd

Givi Kokaia
Seniorkonsult

Julia Jönsson
Juniorkonsult

Alexander Juul Størner
Konsult

Albert Anis
Juniorkonsult

Naemi Rosander
Grafisk designer

Stefan Westergård
Seniorkonsult

Matilda Sädås
Kommunikatör

Carl-Henric Nilsson
Grundare & vd

Givi Kokaia
Seniorkonsult

Julia Jönsson
Juniorkonsult

Alexander Juul Størner
Konsult

Albert Anis
Juniorkonsult

Naemi Rosander
Grafisk designer

Stefan Westergård
Seniorkonsult

Matilda Sädås
Kommunikatör

Det känns att de verkligen bryr sig och vill att det ska bli bra! Kunskapspartners kompetens inom industri- och projektledning kombinerat med deras stora personliga engagemang bidrog till ökad dynamik i projektet – och att vi uppnådde våra mål mycket, mycket snabbare än om vi hade gjort det själva.

Patrik Jenemark
VD, Nordvalls

CMP har arbetat med Kunskapspartner i över tio år och är mycket nöjda. Kunskapspartner sköter sedan 2006 våra medarbetarundersökningar för alla anställda på såväl den danska som svenska sidan. Likaså har Kunskapspartner varit med och genomfört ett mångårigt förändringsarbete som omfattat hela CMP. Jag kan varmt rekommendera Kunskapspartner när det gäller förändringsarbeten och medarbetarundersökningar.

Johan Röstin
VD, HH Ferries (f.d. VD Copenhagen Malmö Port)

Vi var många nya medarbetare i en ung organisation utan riktig struktur. Vi ville skapa en organisation för att bättre stödja samarbete mellan alla i företaget med ett stort kundfokus. Under ett antal väldigt effektiva sessioner, skapade vi tillsammans med Kunskapspartner en organisation som kommer att hålla under lång tid. Kunskapspartner vet vad de gör, samtidigt som de gör det på ett ödmjukt och okomplicerat sätt. Arbetet gav mig otroligt mycket energi och ett år senare har vi ett väl fungerande team, där alla har hög respekt för varandra och arbetar i samma riktning. Det är både roligt och effektivt – en perfekt combo!

Anki Malmborg
VD, Senzagen

Kunskapspartner var en handfast medspelare som snappade upp minsta avoghet. De tillät aldrig att ledningsgruppen missade något. Att på detta vis få en genomtänkt strategisk agenda, samt en metodik för att kommunicera den, har varit avgörande för oss. När sedan anställda lyste upp och började ställa frågor, då kände jag att vårt hårda förberedelsearbete varit fullständigt ovärderligt. Ett sådant starkt resultat  hade vi aldrig uppnått utan Kunskapspartner, och idag kan vi fortsätta detta arbete själva.

Lennart Albertsson
f.d. VD, Kemira Kemi

Jag kan inte förklara deras kompetens på annat sätt än att de är duktiga på sitt hantverk. För det är ett hantverk. Precis som en skicklig lärare med integritet jobbade de med oss och såg till att vi drev processen ända in i kaklet – hela tiden med värme och självdistans.

Mai Møllekær
VD, Alfa Laval/Ashbrook Simon-Hartley

Kunskapspartner var en dirigent och en motor i projektet. De lade upp planen och innehållet i våra workshops. De dokumenterade, inspirerade och förde hela processen framåt. Den marknadsplan vi tog fram tillsammans med Kunskapspartner har givit oss en tydlig plan, som vi fortfarande arbetar efter 3 år senare.

Magnus Thysell
Marknadschef, Sysav Industri AB

Det känns att de verkligen bryr sig och vill att det ska bli bra! Kunskapspartners kompetens inom industri- och projektledning kombinerat med deras stora personliga engagemang bidrog till ökad dynamik i projektet – och att vi uppnådde våra mål mycket, mycket snabbare än om vi hade gjort det själva.

Patrik Jenemark
VD, Nordvalls

CMP har arbetat med Kunskapspartner i över tio år och är mycket nöjda. Kunskapspartner sköter sedan 2006 våra medarbetarundersökningar för alla anställda på såväl den danska som svenska sidan. Likaså har Kunskapspartner varit med och genomfört ett mångårigt förändringsarbete som omfattat hela CMP. Jag kan varmt rekommendera Kunskapspartner när det gäller förändringsarbeten och medarbetarundersökningar.

Johan Röstin
VD, HH Ferries (f.d. VD Copenhagen Malmö Port)

Vi var många nya medarbetare i en ung organisation utan riktig struktur. Vi ville skapa en organisation för att bättre stödja samarbete mellan alla i företaget med ett stort kundfokus. Under ett antal väldigt effektiva sessioner, skapade vi tillsammans med Kunskapspartner en organisation som kommer att hålla under lång tid. Kunskapspartner vet vad de gör, samtidigt som de gör det på ett ödmjukt och okomplicerat sätt. Arbetet gav mig otroligt mycket energi och ett år senare har vi ett väl fungerande team, där alla har hög respekt för varandra och arbetar i samma riktning. Det är både roligt och effektivt – en perfekt combo!

Anki Malmborg
VD, Senzagen

Kunskapspartner var en handfast medspelare som snappade upp minsta avoghet. De tillät aldrig att ledningsgruppen missade något. Att på detta vis få en genomtänkt strategisk agenda, samt en metodik för att kommunicera den, har varit avgörande för oss. När sedan anställda lyste upp och började ställa frågor, då kände jag att vårt hårda förberedelsearbete varit fullständigt ovärderligt. Ett sådant starkt resultat  hade vi aldrig uppnått utan Kunskapspartner, och idag kan vi fortsätta detta arbete själva.

Lennart Albertsson
f.d. VD, Kemira Kemi

Jag kan inte förklara deras kompetens på annat sätt än att de är duktiga på sitt hantverk. För det är ett hantverk. Precis som en skicklig lärare med integritet jobbade de med oss och såg till att vi drev processen ända in i kaklet – hela tiden med värme och självdistans.

Mai Møllekær
VD, Alfa Laval/Ashbrook Simon-Hartley

Kunskapspartner var en dirigent och en motor i projektet. De lade upp planen och innehållet i våra workshops. De dokumenterade, inspirerade och förde hela processen framåt. Den marknadsplan vi tog fram tillsammans med Kunskapspartner har givit oss en tydlig plan, som vi fortfarande arbetar efter 3 år senare.

Magnus Thysell
Marknadschef, Sysav Industri AB

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna vidare om värdet av konsulthjälp eller svarar på någon av dina andra funderingar.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.