Kompetensområden

Strategiutveckling

STRATEGIUTVECKLING

Vad är företagets mål och hur ser vägen dit ut?

Att ta fram en stark strategi är ett arbete som involverar – och engagerar – dina medarbetare. I denna process hjälper vi er att formulera och levandegöra varje steg på den annalkande resan. Resultatet blir en handfast färdplan som gör era mål tydliga och samtidigt visar vägen framåt.

Processutveckling

Organisation och Processer

Hur skapar du mesta möjliga värde för dina kunder med minsta möjliga resursinsats? Genom att arbeta med verksamhetens organisation och processer – på bredden och djupet. Då kan du börja utveckla din verksamhet optimalt. En genomtänkt organisation med rigida processer visar hur hela företaget fungerar och på vilket sätt varje medarbetare passar in.

Organisationsutveckling

TEAMUTVECKLING OCH LEDARSKAP

Hur förändring lever vidare

Teamutveckling och Ledarskap kan utvecklas och förbättras genom träning och ökad kunskap. Med starka och högpresterande team uppstår produktivitet i företaget och med en god ledarskapskultur formas även företagets förmåga att hantera diverse utmaningar.

Tillsammans med, inte åt!

Låt oss aldrig arbeta åt dig. Att leda ett förändringsarbetet är ett hantverk och det bästa resultatet når ett företag när vi arbetar med, inte åt ledningen.

Kunskapspartner

ett forsknings- och konsultföretag i Lund, Skåne med över 20 års erfarenhet av att leda företag igenom förnyelsearbete och verksamhetsutveckling.

Forskningsbaserat

Vi kombinerar akademisk kompetens med lång, praktisk erfarenhet från näringslivet. Det gör att vi ligger i framkant med nya teorier och modeller för förändringsledning.

Situationsanpassat 

Vi har haft förmånen att arbeta med kunder inom de flesta branscher – och med olika ägarförhållanden. Våra tjänster riktar sig till alla typer av verksamheter och organisationer.

Helhetsorienterat

Metoder och verktyg har vi gott om, och var för sig kan de vara värdefulla, men det är först när de länkas samman till en helhet som vi får ett kraftfullt system för ledning och utveckling!

Våra Konsulter

Följ vår vardag på LinkedIN eller Instagram @Kunskapspartner!

Referenser

Jag kan inte förklara deras kompetens på annat sätt än att de är duktiga på sitt hantverk. För det är ett hantverk. Precis som en skicklig lärare med integritet jobbade de med oss och såg till att vi drev processen ända in i kaklet – hela tiden med värme och självdistans.

Mai MøllekærVD, Alfa Laval/Ashbrook Simon-Hartley

Det känns att de verkligen bryr sig och vill att det ska bli bra! Kunskapspartners kompetens inom industri- och projektledning kombinerat med deras stora personliga engagemang bidrog till ökad dynamik i projektet – och att vi uppnådde våra mål mycket, mycket snabbare än om vi hade gjort det själva.

Patrik JenemarkVD, Nordvalls

CMP har arbetat med Kunskapspartner i över tio år och är mycket nöjda. Kunskapspartner sköter sedan 2006 våra medarbetarundersökningar för alla anställda på såväl den danska som svenska sidan. Likaså har Kunskapspartner varit med och genomfört ett mångårigt förändringsarbete som omfattat hela CMP. Jag kan varmt rekommendera Kunskapspartner när det gäller förändringsarbeten och medarbetarundersökningar.

Johan RöstinVD, HH Ferries (f.d. VD Copenhagen Malmö Port)

Vi var många nya medarbetare i en ung organisation utan riktig struktur. Vi ville skapa en organisation för att bättre stödja samarbete mellan alla i företaget med ett stort kundfokus. Under ett antal väldigt effektiva sessioner, skapade vi tillsammans med Kunskapspartner en organisation som kommer att hålla under lång tid. Kunskapspartner vet vad de gör, samtidigt som de gör det på ett ödmjukt och okomplicerat sätt. Arbetet gav mig otroligt mycket energi och ett år senare har vi ett väl fungerande team, där alla har hög respekt för varandra och arbetar i samma riktning. Det är både roligt och effektivt – en perfekt combo!

Anki MalmborgVD, Senzagen

Kunskapspartner var en handfast medspelare som snappade upp minsta avoghet. De tillät aldrig att ledningsgruppen missade något. Att på detta vis få en genomtänkt strategisk agenda, samt en metodik för att kommunicera den, har varit avgörande för oss. När sedan anställda lyste upp och började ställa frågor, då kände jag att vårt hårda förberedelsearbete varit fullständigt ovärderligt. Ett sådant starkt resultat  hade vi aldrig uppnått utan Kunskapspartner, och idag kan vi fortsätta detta arbete själva.

Lennart Albertssonf.d. VD, Kemira Kemi

Kontakt

Besöksadress: IDEON Alfahuset, Scheelevägen 15,  Lund

Postadress: Kunskapspartner AB | IDEON Science Park | Scheelevägen 15, 223 70 Lund