DISC-analys

Reflektion

Semestertiderna är över för denna gång och då är det även…