DISC-analys

Tillväxtverket förlänger projektet Digital Kompetens i Styrelse och Ledning

Under 2018 och början på 2019 har vi haft nöjet att driva…