4 av 10 möten saknar mening

Nu börjar vår följetång om möten. Först ut är grunden till att ett möte blir bra, nämligen mötets syfte och mål.

Visset du att 44 % av interna möten saknar ett tydligt syfte. Mer än 4 av 10 anser att möten de deltar i saknar mening. De vet alltså inte varför mötet hålls.

Syfte och mål är två ord som står varandra nära, så nära att de ibland är svåra att skilja åt. Vad är egentligen vad?
Syftet svarar på frågan varför; varför träffas vi och har detta möte. Syftet är den långsiktiga övergripande anledningen till att mötet hålls. Syfte ska ge energi. Målet, berättar konkret vad som skall uppnås med mötet. Inte vad som ska behandlas under mötet utan vad agendapunkterna ska leda till. Målet bör vara mätbart och i punktform så blir det lättare att följa upp och mäta om målet nåddes.

Det är inte lätt att sätta syfte och mål, ibland blir de väldigt lika varandra, fundera då en gång till och ställ dig frågan VARFÖR flera gånger i följd för att skilja på syftet och målet. Genom att ställa varför frågan flera gånger få du fram syftet. Varför ses vi? -för att informera. Varför informerar vi? -för att berätta om den nya strategin. Varför berättar ni om den nya strategin? och så vidare….

Lycka till!

 

Vill du veta mer om möten och hur ni kan skapa en god möteskultur?