Välkommen att spela leanspelet med oss den 6:e april mellan 13:00-17:00.

Anmälan gör du här (begränsat antal platser): Anmälningslänk

Leanspelet är ett upplevelsebaserat spel som tydligt och pedagogiskt illustrerar hur leanprinciperna påverkar resultatet i en verksamhet genom att synliggöra kopplingarna mellan kundernas krav, produktionsförändringar, leveransförmåga, flexibilitet och lönsamhet.

Vi kommer spela i en simulerad verksamhet, där du som deltagare tilldelas olika roller med olika uppgifter. Vi kommer uppmana gruppen att ta initiativ och beslut om kontinuerliga, och ibland radikala, förbättringar i den simulerade verksamheten. Efter varje spelomgång följs resultatet upp, där vi analyserar och diskuterar om vilka förbättringsmöjligheter vi ser blandat med med teori kring Lean. Diskussionerna brukar vara livliga och vi har ofta väldigt roligt när vi spelar!

Varmt Välkommen!