Digitaliseringsprojekt Almi

Stort intresse för Almis digitaliseringsprojekt

Upphandlingen var klar, projektet planerat och leverantörerna redo att sätta igång. Då kom corona och Almi tvingades tänka om. Projektet vars syfte har varit att öka små och medelstora företags digitala kompetenser gick från att enbart bestå av fysiska träffar till att bli helt digitalt.

I april förra året stod det klart att Almi skulle få driva det regeringsuppdrag som gått ut på att öka små och medelstora företags digitala strategier inom försäljning och marknadsföring. 

Projektet, som finansierats av Region Skåne och Tillväxtverket, skulle bestått av tolv fysiska seminarier samt ett flertal workshops och nulägesanalyser. Kunskapspartner hade upphandlats som konsulter tillsammans med Digital Scorecard från Dublin och allt såg ut att gå enligt planerna. Då kom corona och kastade om spelreglerna.

Vi insåg snabbt att vi skulle behöva ställa om och genomföra projektet digitalt. Det var inte ett beslut vi själva rådde över. Det var bara att göra, säger Tina Karlsson som är affärsrådgivare på Almi och den som projektlett arbetet.

Digitaliseringsprojekt genomfördes digitalt

Trots den snabba omställningen lyckades alla inblandade på kort tid anpassa sig till de nya förhållandena så att projektet kunde dra igång. Seminarierna, workshopparna och nulägesanalyserna började snart genomföras helt digitalt. Verktyget som användes var Digital Scorecard, vilket grundats av Edward Nugent.

Det gick förvånansvärt smidigt. Mycket tack vare att Givi Kokaia (Kunskapspartner) och Edward Nugent redan ligger i framkant när det kommer till det digitala, säger Tina Karlsson.

Digitaliseringsprojekt Almi

Tina Karlsson, Almi

Stor efterfrågan på digitaliseringsprojekt

Det skulle snart visa sig att det till och med fanns fördelar med att genomföra projektet digitalt. Istället för de 240 personer som skulle fått plats på de fysiska seminarierna, har nu över 700 företag kunnat delta. Dessutom har fler än 90 företag genomfört en mer djupgående workshop och över 100 nulägesanalyser utförts.

Vi har sett en enorm efterfrågan bland företag om att få vara med i det här projektet. Det tolkar jag som att många har ett behov av att öka sina digitala kompetenser, säger Tina Karlsson.

Ytterligare två workshoppar kommer att hållas i april. Sedan ska projektet utvärderas för att se hur Digital Scorecard har hjälpt små och medelstora företag att bli mer digitala i sina försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Redan nu kan en del positiva resultat urskönjas.

Vi har ett en enorm efterfrågan om att vara med i det här projektet

Vi har samlat in data kontinuerligt och kan se att projektet fått höga betyg från de som deltagit. Många svarar att de tycker verktyget hjälpt dem. Nu ska vi djupintervjua några av bolagen för att få ett ännu bättre underlag, säger Tina Karlsson.

 Under projektets gång har också Almis egna rådgivare utbildats genom Digital Scorecard-ramverket. Det gör att de nu kan använda sig av verktyget i sina egna affärsutvecklingsmöten.

Våra rådgivare har blivit otroligt duktiga på det här, vilket gör att verktyget nu kan komma till nytta för ännu fler företag i vår region, säger Tina Karlsson.

Hur kommer ni arbeta vidare?

Vi håller på att undersöka hur vi kan arbeta vidare med det här.  Min personliga uppfattning är att vi har någonting i Digital Scorecard som våra kunder vill ha, säger Tina Karlsson.

Det finns platser kvar till de två sista worshopparna.
Klicka på knappen för att läsa mer och komma till anmälan.