fbpx

Attitudes@Work

Vilken inställning dina medarbetare visar på arbetsplatsen har stor betydelse för företagets ekonomiska resultat. Medarbetare som trivs med sitt jobb har en större lojalitet gentemot verksamheten och sprider en positiv attityd omkring sig.

Att fånga upp, skapa dialog kring och kontinuerligt arbeta med medarbetarnas attityder ger ditt företag viktiga fördelar.

Attitudes@work är en undersökning framtagen av Kunskapspartner i syfte att förbättra verksamheters konkurrenskraft. Undersökningen är inspirerad av det strategibaserade ledningsverktyget Balance Scorecard och mäter, med vetenskaplig forskning som grund, medarbetarnas attityder kopplat till:

 • Vision och mål
 • Är bolagets strategi tydlig för mig som medarbetare?
 • Ledarskap
 • Fungerar ledarskapet inom verksamheten?
 • Medarbetarskap
 • Hur fungerar samarbetetet bland medarbetare?
 • Interna processer
 • Hur effektiva är vi i våra roller och verksamheten?
 • Kundtillredsställelse
 • Tillfredställer vi kundens behov och utmaningar?
 • Förnyelse och utveckling
 • Hur utvecklas verksamheten?
 • Ekonomi
 • Är vi bra på att följa upp ekonomiskt resultat?

Vad är viktigt för era medarbetare?

I undersökningen får medarbetarna ta ställning till ett antal påståenden genom att besvara 1) hur väl de tycker påståendena stämmer överens med situationen på företaget och 2) hur viktiga de tycker att påståendena är.

Därefter gör våra erfarna konsulter en grundlig analys av svaren och summerar resultatet på ett överskådligt sätt. På så vis får företaget en bra bild över var förbättringspotential finns och vart fokus för fortsatt strategiarbete bör riktas.

Attitudes@work bör göras med 12-18 månaders mellanrum för att bibehålla en kontinuerlig dialog med medarbetarna. En uppföljning visar även på utvecklingen från det första undersökningstillfället och säkerställer att företaget är på rätt väg.