Inlägg av Kunskapspartner AB

Vill du spela Leanspelet med oss, 6 april?

Välkommen att spela leanspelet med oss den 6:e april mellan 13:00-17:00. Anmälan gör du här (begränsat antal platser): Anmälningslänk Leanspelet är ett upplevelsebaserat spel som tydligt och pedagogiskt illustrerar hur leanprinciperna påverkar resultatet i en verksamhet genom att synliggöra kopplingarna mellan kundernas krav, produktionsförändringar, leveransförmåga, flexibilitet och lönsamhet. Vi kommer spela i en simulerad verksamhet, […]

Feedback – en av de starkaste trenderna bland dagens chefer!

Journalisten Cicci Elwin från tidningen Chef, intervjuade nyligen 21 finalister till  årets chef på Chefsgalan. En av de starkaste trenderna och framgångsfaktorerna som hon lyfter fram från intervjuerna är Feedback! Genom kontinuerlig feedback, har chefer en stor uppgift att ha en öppen dialog med sina medarbetare, genom att både ge och ta emot feedback. Så […]