Inlägg av Jonathan Kalma

Hur kan konflikter och felsteg bilda effektiva team?

Jonathan KalmaJonathan Kalma är produktutvecklare för vår plattform Governance@work. Han är systemvetare i grunden men är en mångfacetterad person som arbetar i olika typer av projekt.