Behovet av en strategi? Kunskapspartner

Vad är behovet av en företagsstrategi?

Efter 25 års arbete med frågan lutar det för vår del åt att: Ja, en strategi kan vara riktigt bra att ha!

Strategi används ofta i vardagsspråk som ett förstärkande suffix. Vår kund-strategi är att … vår personal-strategi är … Det brukar indikera viktighet och på långsiktighet. Det är mycket riktigt två vettiga specifikationer på strategi.

På Kunskapspartner arbetar vi med att göra saker begripliga, eftersom det begripliga går att använda praktiskt. Vår definition av strategi är en bild med 3 element: ett X, en pil och ett utropstecken!

  • X-et är där vi är nu,
  • ! är dit vi vill och
  • pilen däremellan, ja det är den som är strategin.

Strategin gör bäst nytta i ett företag när den är koncentrerad, sammanhängande och delas av alla medarbetare. När alla i företaget kan svara på två frågor kommer strategin att vara ett kraftfullt instrument för att förflytta verksamheten:

  1. Vad är företagets strategi?
  2. Hur bidrar jag till att uppfylla företagets strategi?

En strategi handlar i grund och botten om medvetna val och mätpunkter på vägen till målet. Medvetna val innefattar att välja till samt att välja bort. Det senare är det svåra. Mätpunkter gör sig bäst i en handfull dimensioner, ekonomiska javisst fast framförallt mätpunkter för de aktiviteter och processer som pågår för att generera det ekonomiska resultatet.

Våra val och mätpunkter behöver synkas med vår vision, affärside, vårt sätt att organisera arbetet och framförallt med våra kunders önskemål. Allt detta och några komponenter till samlar vi på Kunskapspartner i det vi kallar en Strategisk agenda – en hållbar och handfast vägledning för hela företaget på sin väg till !.

Är du mer intresserad av strategi och strategisk agenda?