fbpx

Hur väl arbetar svenska företag med medarbetarundersökningar?

Medarbetarundersökningar

Bra personal är svårt att få tag på nuförtiden och att behålla dem blir viktigare och viktigare. Hur arbetar ni för att behålla era medarbetare? Den gamla devisen:

”Vi tränar vår personal och när de börjar göra nytta så byter de jobb och vi måste börja om igen.”

Tänk om det gick att behålla medarbetare och minska personalomsättningen?

Så hur gör vi våra medarbetare till en del av en drivande företagskultur? Vi är glad att du frågar, för vi håller på att göra en kort undersökningen får att få denna bollen i rullning. Genom att hjälpa oss kommer du i förlängningen att hjälpa dig själv och ditt bolag genom att förstå medarbetarundersökningar i förhållande till andra svenska företag.

Testa att benchmarka ditt företags medarbetarundersökningar för att få en uppfattning hur väl ni står er gentemot andra svenska företag.

Alexander J. Størner

Alexander J. Størner

Konsult och projektledare

Alexander heter jag och jag arbetar som konsult på Kunskapspartner i Lund. Vi bedriver verksamhetsutveckling och vi tycker vi är duktiga på strategi-, process- och organisationsutveckling.

Jag har en bakgrund som socialantropolog och en MSc i Master. Min ambition har länge varit att försöka få in det socialantropologiska i näringslivet. Socialantropologi handlar om läran om den sociala människan och ibland upplever jag att människan glöms bort i vårt snabba samhälle.

Varför gör ni undersökningar?

Har ni funderat på varför ni gör era medarbetarundersökningar? Ett tips är att formulera ett syfte med medarbetareundersökningen, redan innan undersökningen genomförs. Planera redan innan hur resultatet skall användas. Medarbetarundersökningen är bland annat ett lämpligt underlag för det strategiska arbetet. Där undersökningen kan verkligen skapa värde. För det första får du input från alla dina medarbetare (som svarar). Vi brukar få +70% svarsfrekvens på våra undersökningar, ibland över 90%. För det andra och kanske viktigast, skapar du delaktighet och ett engagemang för det du genomför efter undersökningen.

Vi brukar även dela in företag i tre kategorier. Den första kategorin är de företag som inte genomför några undersökningar alls. Den andra kategorin är företag som mer gör medarbetarundersökningar för att det är ett ”lagkrav”. Då blir medarbetareundersökningen tråkig och svarsfrekvensen låg vilket skapar ett ofullständigt material vilket och sämre underlag. Alltså, en dålig spiral helt enkelt. Den tredje kategorin använder medarbetarundersökningar som ett underlag för strategiskt arbete, dessa företag har reel nytta av undersökningen.

Potential i medarbetarundersökningar

Vi kan enas om att det finns stor potential i medarbetarundersökningar. Det är viktigt att nyttja all information som kommer från en undersökningen för en god arbetsplats för alla medarbetare samt konkurrenskraft för företaget.

Medarbetarundersökningar rätt använda, är ett av de mer kraftfulla verktyg som ledare har i sin arsenal, speciellt eftersom att det inkluderar underlag från alla medarbetare på företaget. Frågan är: utnyttjar ni underlaget från medarbetarundersökningen maximalt?

powered by Typeform