Bolagsstyrning och företagskultur: En symbiotisk relation