Civilekonomernas nätverksträff

Civilekonomerna i Helsinborg

…består av 40-50 medlemmar som träffas fyra gånger per år för att lära sig av varandra, av andra och utbyta idéer. Igår var vi på Kunskapspartner inbjudna för att prata om att gå från ord till handling genom att använda konstruktiv feedback. Tillsammans diskuterade vi hur vi kan bli bättre på att både ge och ta emot feedback och göra detta till ett verktyg vi använder i vardagen. Seminariet var mycket uppskattat av deltagarna. Karin Bergkvist var en av dem:

”Det gav en tankeställare om hur effektiv feedback kan vara som verktyg för att utveckla verksamheten. Det blev tydligt vad man kan vinna på att ge det en naturlig plats i vardagen. Vi gör ofta kopplingen till det mer formella utvecklingssamtalet, som äger rum någon gång per år och alltid i en relation chef-medarbetare. Om det ska bli ett verktyg för förändring gäller det att avdramatisera, att skapa ett öppet samtalsklimat där alla i företaget ser värdet i att ge och ta emot feedback.”

Vill du veta mer om feedback och Kunskapspartners feedbackskola?