fbpx

Företagskultur går hand i hand med strategisk utveckling och byggs upp i det dolda, komplexa och informella. Flera företag har lyckats nå framgång med hjälp av en stark och sund företagskultur. Som ledare är det bra att kunna observera företagskulturen och stötta medarbetare på bästa möjliga sätt.

Vi har tagit fram ett test som utvärderar hur företagskulturen är på ert företag. Ta en stund, reflektera över hur det är i er verksamhet och testa er företagskultur nu.