Tillväxtverket förlänger projektet Digital Kompetens i Styrelse och Ledning

Under 2018 och början på 2019 har vi haft nöjet att driva ett projekt tillsammans med Region Skåne och Packbridge. Projektet har varit finansierat av Tillväxtverket och nu kan vi stolt nämna att projektet har förlängts. Intresset har varit väldigt högt, och resultatet har varit positiv bland deltagande personer och företag.

Projektet, Digital Kompetens i Styrelse och Ledning, går ut på att skapa nya möjligheter för SME företag. Dels genom att använda sig utav externa resurser, samt för att bygga en Digital Strategi. Förlängningen innebär att vi kan öppna upp verktyget Digital Scorecard för samtliga skånska företag, anordna fler seminarium och designa en heldagsutbildning under höstan 2019. Nu kan vi vara med att hjälpa fler små och medelstora företag att ta fram en digital strategi under 2019. Fantastiskt roligt tycker vi!

Vill ni höra mer kring projektet och hur ni kan delta? Kontakta Givi Kokaia