En Digital Strategi med Digital Scorecard som vägvisaren

Den digitala världen är här för att stanna. Medan digitalisering av operationella förbättringar är i ständig rörelse, är även digitala strategier ut mot kunder (B2C) och företag (B4B) likväl så viktiga. När vi pratar om digital strategi, handlar det om hur vi genom ett helhetsperspektiv formar och kopplar samman företagets digitala aktiviteter med sälj- och marknadsföring. Med denna utgångspunkt kan företag få en mer passande, realistisk och aktuell översikt på vad en riktig digital strategi faktiskt handlar om.

Kunskapspartner har ett unikt samarbete med Dr. Edward Nugent, grundaren av Digital Scorecard där vi är certifierade konsulter, samt nationella representanter i Sverige. Det betyder att vi är det första konsultföretaget som har tagit steget till att utföra Digitala Strategi projekt som är dels process-orienterade, samt anpassade för företag med eller utan tidigare digital kompetens.