Kunskapspartner - Vad är en digital kultur?

Vad är en digital kultur?

Den digitala och tekniska utvecklingen – där internet samt digitala och nätbaserade miljöer står i fokus – är påtaglig i vårt samhälle. Det råder därför en konstant diskussion om att ”digitalisera” eller ”att bli mer digitala”.  Men vad innebär det egentligen att bli digital? I den här artikeln rätar vi ut några frågetecken.

Digitalisering kan enklast förklaras genom den tekniska omvandlingen från analog till digital representation. Där kan syftet exempelvis vara att ersätta pappersblanketter till internetbaserade tjänster eller appar.

Digitaliseringen kan beskrivas som ett paradigmskifte och en revolution i vår samhälleliga och globala kultur. Den tål att jämföras med industrialismen i början av 1900-talet.

Digitala kulturer är den kulturen som råder inom en given digital kontext. Exempelvis vilken kultur som finns i en viss grupp på sociala medier eller beteendemönster inom ett videosamtal.

Det finns många aspekter som kan lyftas fram för en digital kultur. Vi har valt att titta närmare på 1) kännedom om trender och tendenser, 2) det enhetliga varumärket och 3) förbättringsmöjligheter genom digitalisering.

Trender och tendenser

En viktig del i en organisations digitala processer är att förstå trender och tendenser i digitala kulturer. Man kan säga att tendenser är osäkrare än trender. De är svårare att belägga, men kan utvecklas till trender och bör därmed bevakas.

De digitala trender som många digitala analytiker lyfte i början av 2020 var bland annat visuella och röststyrda sökningar, interaktivt innehåll samt personlig marknadsföring. De senaste veckorna har det istället handlat om hur man som organisation ska tänka i den rådande Coronakrisen.

Situationen har satt krav på digitaliseringsprocesserna. När det inte längre går att ses fysiskt i den utsträckning många är vana vid, har mycket handlat om hur man på bästa sätt anpassar sig till nya digitala lösningar – såväl inom organisationen som ut mot kunder.

Ett enhetligt varumärke

En sociolog som ofta diskuteras i vetenskapen kring digitala kulturer är Erving Goffman. Hans teorier handlar om självrepresentation och hur man som person framställer sig ”backstage” kontra ”frontstage”. Goffman menar att självrepresentation är ett uppträdande och behovet av multipla jag har ökat i takt med digitaliseringen.

Samma sak gäller hur företag och organisationer profilerar sig, i verkligheten och digitalt. Genom att ha ett enhetligt varumärke både online och offline, bidrar det till ökad trovärdighet såväl internt bland anställda som externt för kunder.

I takt med att samhället och yngre generationer mer eller mindre alltid förväntar sig digitala lösningar och plattformar, är det viktigt att förstå att man inte ska digitalisera för digitaliseringens skull. Istället gäller det att ständigt ställa sig frågan ”vad skapar detta för värde?”. Om det inte finns en röd tråd eller något som tydligt ger ett sammanhang eller koppling till verksamheten i sig, förlorar det sitt värde.

“The future of search will be about pictures rather than keywords”

Pinterest CEO, Ben Silbermann

En teknologisk process med förbättringsmöjlighet

Att digitalisera är en teknologisk process som syftar till att förbättra och effektivisera en specifik tjänst, produkt eller verksamhet. Det finns ett flertal fantastiska lösningar som genomförts tack vare digitaliseringen. Det finns även ett stort värde i att inte bara fokusera på de tekniska lösningarna utan också försöka förstå kulturella förändringar som digitaliseringen fört med sig.

Därmed behöver verksamheter veta vad de digitala verktygen ska användas för och vilket syfte de tjänar. Likaså är det av yttersta vikt att digitalisering av en produkt eller tjänst, ett företag eller varumärke också måste tillföra ett värde för användaren eller kunden. Att förstå de digitala kulturer som råder är nyckeln till att aktivt kunna arbeta med eller i digitaliseringsprocesser.

Slutligen är det även viktigt att veta att alla människor inte delar uppfattning om vad som är användbart eller ej. Det finns med andra ord inte en enda homogen grupp inom digitala miljöer utan flertalet olika. Vägen till lyckade digitala processer är att veta vad man vill åstadkomma och vilken grupp man talar till.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med verksamheters digitala agenda?