En enkel strategi får medarbetarna att agera

För många valmöjligheter kan göra oss paralyserade

Forskarna Eldar Shafir och Donald Redelmeier gav en grupp läkare möjligheten att testa obeprövade läkemedel på sina patienter som ett alternativ till en svår operation.

När läkarna endast hade ett obeprövat läkemedel som alternativ till den svåra operationen, valde flera av dem att erbjuda sina patienter läkemedlet. När de sedan fick två läkemedel att välja på var det betydligt färre som valde att prova något av dem.

Fenomenet kallas beslutsparalys och uppstår när våra valmöjligheter blir för många. Vid en sådan situation är vi människor mer benägna att hålla oss till den ursprungliga planen – eller också fattar vi inget beslut alls.

Det finns flera studier inom ämnet och i boken Made to Stick förklarar Dan Heath hur enkelhet kan få oss människor att fatta bättre och klokare beslut. Har vi färre alternativ att välja på gör vi dessutom smartare val.

Med färre alternativ fattas klokare beslut

Ett företags medarbetare ställs ofta inför olika beslut och ibland är alternativen svåra att välja bland. Ska exempelvis ökad inkomst prioriteras framför maximerad lönsamhet och vad är egentligen viktigast – kundnöjdheten eller minimerade kostnader?

För många valmöjligheter kan få företagets medarbetare att fatta sämre beslut. Om färre alternativ däremot erbjuds kommer fler göra val som går i samma riktning.

Du har säkert fått höra att en enkel strategi krävs för att medarbetarna ska förstå den. Det finns även en annan förklaring till varför enkla strategier är fördelaktiga. Med en enkel strategi undviker du nämligen att medarbetarna hamnar i en beslutsparalys.

Fokusera på färre komponenter och fokusområden

Enkelheten i en strategi handlar om att säga mycket med få ord och välja ut minsta antalet fokusområden för organisationens strategi. Föreställ dig till exempel att läkarna i Shafirs och Redelmeiers studie arbetade efter devisen ”operationer ska vara sista utvägen”. Oavsett antal läkemedel skulle valet bli enkelt; läkarna skulle välja ett läkemedel för att undvika operation.

För att göra strategin enkel i ett företag gäller det att hitta kärnan i verksamheten. Ibland kan det upplevas utmanande och svårt. Det krävs att man lämnar intressanta och viktiga idéer bakom sig till fördel för den viktigaste idén. Även om det krävs en del arbete för att förenkla en strategi, kommer det att underlätta för dina medarbetare att ta ett attraktivt beslut för företagets bästa.

Vill du veta mer om strategiutveckling? Våra strategikonsulter berättar gärna mer.