Kunskapspartner

Ett strategiarbete som involverar hela företaget

Tillsammans med Kunskapspartner har bostadsbolaget Helsingborgshem utvecklat sin affärsplan och utbildat alla sina medarbetare i affärsmannaskap. Samarbetet har fungerat bra och utbildningen uppskattats av företagets anställda.

När bostadsbolaget Helsingborgshem 2019 skulle uppdatera sin affärsplan för de kommande fyra åren bestämde de sig för att samtidigt utbilda sina 230 medarbetare i affärsmannaskap.

– Det är medarbetarna som varje dag fattar beslut ute i organisationen. Med en utbildning i affärsmannaskap ville vi öka förståelsen för vad som skapar kundvärde, säger Magnus Jönsson, ekonomichef på Helsingborgshem.

Utgångspunkt i Strategisk agenda

Bostadsbolaget lät genomföra en offentlig upphandling för att få stöd vid framtagandet av den nya affärsplanen och hjälp att genomföra utbildningen i affärsmannaskap. Upphandlingen vanns av Kunskapspartner som processlett arbetet med utgångspunkt i strategimodellen Strategisk agenda.

– Arbetet med affärsplanen har fungerat bra. Det har inneburit många sittningar där vi vänt och vridit på vår vision, våra fokusområden och mål. Nu är den färdigställd och godkänd av styrelsen, säger Magnus Jönsson.

”Medarbetarna har känt att vi satsar på dem”

Utbildningen i affärsmannaskap har uppskattats av de anställda.

– Medarbetarna har känt att vi satsar på dem och jag upplever att många känner stolthet över att deras arbete bidrar till verksamheten i stort, säger Magnus Jönsson.

Magnus Jonsson, ekonomichef Helsingborgshem

Magnus Jönsson, ekonomichef Helsingborgshem

Ökat engagemang bland de anställda

Arbetet har resulterat i ett ökat engagemang och en växande medvetenhet hos företagets anställda. För Helsingborgshem väntar nu vidare arbete med de delar som Kunskapspartner hjälpt till att upprätta.

– Vi har tagit fram en kondenserad affärsplan på en sida, vilken vi har för avsikt att revidera årligen. Vi vill även arbeta vidare med utbildningsdelen i intern regi, säger Magnus Jönsson.

Han ser positivt på företagets framtid.

– Nu har vi beskrivit vart vi ska. Nästa steg blir att se till att det vi sagt ska hända verkligen händer. Vi har en spännande tid framför oss.

Vill du veta mer om Strategisk Agenda och hur vi på Kunskapspartner kan bidra till er verksamhets strategiutveckling?