Feedbackföreläsning på Barsebäck Resort 16 mars

Alla vill ha det, alla kan get det, men ändå använder vi det så sällan!

Fredag den 16/3 håller Givi Kokaia en spännande föreläsning inom temat Feedback. Nedan kan du sett ett kort klipp från föreläsningen och workshopen.

Vill du ha mer information om Feedback och Kunskapspartners feedbackskola?