Företagskonsult i Skåne - Alexander Størner

Seminarium på Mindpark Helsingborg

Välkomna på lunchseminarium på Mindpark i Helsingborg den 7/3 klockan 12:00-12:45.

Seminariumet kommer att hållas av Alexander. Seminariumet kommer att handla om företagskultur och hur ledare kan få en större förståelse för en företagskultur. Men varför är detta intressant?
Finns det en koppling mellan företagskultur, medarbetaren och strategiarbete som kan att belysas?

Under seminariumet kommer Alexander att försöka förklara begreppet företagskultur, koppla detta med ledarskap för att sedan föra in oss på vikten av medarbetarundersökningar. Allt detta för att gynna företaget både miljön men även lönsamheten.

Varmt välkomna!