Ge ditt förändringsarbete en fresh start

Temporala riktmärken ger positiv skjuts

Efter att ha undersökt åtta och ett halvt års sökningar på Google gjorde tre forskare vid The Wharton School i Philadelphia en intressant upptäckt. De såg att ordet bantning hade ungefär 80 procent fler sökningar under den 1 januari jämfört med en vanlig dag.

Inte nog med det. Sökningarna på ordet visade sig även öka under veckans och månadens första dagar samt dagen efter en nationell helgdag. Samma mönster utkristalliserade sig vid undersökningar av befolkningens gymvanor – människor tenderade att träna mer under veckans, månadens och årets första dagar.

Forskarna förstod att det var någonting med början som motiverade människor och myntade begreppet Fresh start effect. Temporala riktmärken likt dessa kan enligt forskarna användas som en initial skjuts vid en förändring eller för att skapa strategiska vändpunkter i historien.

Så får du förändring att hålla över tid

Nytt år nya möjligheter. Visst känns begreppet bekant? Att staka ut temporala riktmärken för när en förändring ska träda i kraft är både vanligt förekommande och starkt motiverande – såväl privat som på arbetsplatsen.

Om du vill driva igenom en förändring på arbetsplatsen kan det därför vara smart att planera dess start till ett specifikt tillfälle. Då är det nämligen mer sannolikt att du faktiskt påbörjar den.

Det är lättare att börja med någonting nytt om du kan knyta starten till exempelvis ”nästa kvartal”. En fresh start ger en extra initial skjuts som känns inspirerande och får en triggande effekt – förändringen känns rolig.

Att välja ut ett temporalt riktmärke för din förändring gör även att den känns mer betydelsefull jämfört med andra förändringar. Utmaningen ligger sedan i att hålla i förändringsarbetet när motivationen börjar tryta.

För att få förändringen att hålla över tid gäller det att sätta upp tydliga, realistiska och tidsbestämda mål. Risken med mål som är orealistiska är att de ignoreras eller får en bestraffande effekt om de inte uppnås.

Sist men inte minst, att driva igenom en förändring tar tid. Det gäller därför att ha tålamod och samtidigt arbeta aktivt för att ett önskvärt resultat ska uppnås.