Hur ger jag feedback på rätt sätt?

Svårigheterna med att ge återkoppling på arbetsplatsen

I artikeln The Feedback Fallacy som publicerats av Harvard Business Review diskuteras utmaningarna med att ge feedback på arbetsplatsen. Inte sällan uppfattas feedback som kritik vilket kan få mottagaren att vilja försvara sig eller fly situationen.

Feedback som är allt för ärlig kan dessutom sätta igång det limbiska systemet hos en mottagare. Det innebär att personen ifråga går in i ett slags överlevnadsläge och att inlärningen stoppas. Återkopplingen når med andra ord inte fram till mottagaren.

Ju mer abstrakt feedbacken är desto mer personlig blir den. Att ge återkoppling på hur en kollega skrivit sitt dokument kan exempelvis handla om ett mer personligt tyckande än responsen kring hur kollegan slagit i en spik.

Skillnaden mellan rätt och fel blir alltså mer flytande i det första exemplet. Den som ger återkoppling bör därför ha i beräkningen att mottagarens reaktion på responsen inte alltid sker på det sätt som är önskvärt.

Tre tips på hur du ger bra feedback

Att ge feedback på arbetsplatsen kan vara svårt. Trots det har många ett starkt behov av att få återkoppling på sitt utförda arbete eller agerande. Så, hur använder vi egentligen feedback på rätt sätt? Vi har listat tre tips på hur du kan gå tillväga.

  • Ge feedbacken i närliggande tid. Då är minnet av situationen färskt hos både dig och mottagaren. Om du inte kommer ihåg alla detaljer kring händelsen eller agerandet – låt bli att ge respons. Det kan skapa mer frustration än nytta.
  • Fråga om personen är mottaglig för feedback. Ibland är det helt enkelt inte rätt läge att komma med återkoppling. Då är det bättre att vänta (dock inte för länge) och återkoppla när mottagaren kan ta till sig av responsen.
  • Utgå från ”jag-perspektivet” och berätta att feedbacken är din specifika uppfattning. Kommunicera din känsla, upplevelse eller reaktion på situationen du återkopplar kring samt vad du önskar för fortsatt beteende.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra konsulter.