fbpx

Bygg en tydlig hållbarhetsstrategi med tillhörande handlingsplan

Fler och fler företag inser vikten och affärsnyttan av att arbeta med hållbarhetsfrågor som en bärande del av verksamheten. Alltfler ägare och investerare förutsätter eller kräver att verksamheter utvecklar sin organisation i en hållbar riktning. Förutom det uppenbart positiva med att arbeta med hållbarhet dvs en bättre miljö, ett bättre samhälle och framtid, kommer en strategi för hållbarhet att bidra till en ökad kostnadseffektivtet och förstärkning av ditt varumärke.

20

Över 20 års samlad erfarenhet

200

Hjälpt över 200 företag och organisationer

350

Över 350 levererade projekt

Som ett led av vårt beslut att införliva hållbarhet i vår verksamhet valde vi att anlita Kunskapspartner. Med deras hjälp har vi formulerat en hållbarhetsstrategi som bottnar i våra värderingar och arbetssätt. KP har stor kunskap inom ämnet och har på ett strukturerat och lyhört sätt, involverat vår organisation och intressenter i arbetet. Hållbarhetsstrategin som har tagits fram är tydlig, konkret och i samklang med vår investeringsstrategi.

Henrik Jerner
VD, Northern CapSek Ventures

People, planet and profit

Förstå hur hållbar affärsutveckling går till

2015 antog världens länder 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Agenda 2030 är en övergripande gemensam plan där länder, kommuner, företag och verksamheter kan bidra i rätt riktning. För att företag ska kunna bidra och framförallt bygga en hållbar affär, behöver hållbarhetens ”tre P” vara i samklang. Triple bottom line, som det också kan kallas, går ut på att stötta företag och andra organisationer att röra tig mot en mer hållbar utveckling.

People – handlar att att ta hänsyn till samtliga intressenter i arbetet – medarbetare, nätverk, organisationen, värdekedjan, framtida generationer och framförallt kunder.

Planet – går ut på att ta hållbarhetsarbetet ska ta hänsyn till planetens välmående – idag och för framtiden. Oavsett vilket verktyg, ramverk eller rapportering som väljs i hållbarhetsarbetet, ska planeten tas hänsyn till.

Profit – handlar inte enbart om verksamhetens överlevnad, utan även det stora syftet som ert företag eller er organisation står för. Hållbarhetsarbetet ska bidra till ett större sammanhang och makroperspektiv. Om ett företag enbart fokuserar på egenvinning, kan verksamheten aldrig kunna ta hänsyn till den stora kostnaden av företagets affärer.

Arbetsprocessen i hållbarhetsstrategin

Strategi, struktur och styrning för din verksamhet

Vi ser det som vår uppgift att utmana invanda mönster, tillföra ny kunskap och driva utvecklingsprocessen framåt. Det gör vi genom att skapa en tydlig strategi, struktur och styrning i er verksamhet. Med en strategi som involverar era medarbetare i arbetsprocessen skapar ni engagemang, förtroende och en stark känsla av delaktighet. Med struktur i arbetsprocessen skapas tydlighet och mesta möjliga värde för medarbetare över en lång tid. Med väl valda metoder och verktyg skapas goda förutsättningar för styrning och att arbetet förankras.

Ta ett större grepp kring ert hållbarhetsarbete

En hållbarhetsstrategi går ut på att mäta, benchmarka, ta fram målsättningar, och framförallt utveckla en mer hållbar affärsmodell. Strategin har därmed en mer avgörande roll för verksamheten och är mer än bara dokumentation och rapportering. Arbetet kommer bidra till en gemensam bild över var verksamheten är idag och en bättre förståelse för hur ni kan positionera er för framtiden.

Vill du veta mer om vårt program, upplägg och hur vi kan stötta er i utvecklingen – ladda ner vårt informationspaket nedan.

Stefan Westergård

Stefan Westergård

Seniorkonsult

María Fernanda Bocángel

María Fernanda Bocángel

Seniorkonsult