Håller medarbetarundersökningar fortfarande måttet?

Fördelarna med medarbetarundersökningar

Harvard Business Review har identifierat de främsta fördelarna med att fortsätta bedriva medarbetarundersökningar. Nedan följer tre exempel:

  1. Som medarbetare är det betydelsefullt att få säga sitt, även om företaget i slutändan väljer att gå på en annan linje. Medarbetarundersökningar skickar signaler från företaget om att de vill höra medarbetarnas deras åsikter.
  2. Psykologer påstår att det går att ändra en persons beteende genom att ställa frågor eftersom frågor leder till inre reflektion. Att svara ”ja” på en fråga resulterar i ett slags löfte som många sedan fullföljer. De som svarar ”nej” är dessutom mer benägna att förändra sitt beteende, än de som inte får frågan.
  3. Idag är företags möjligheter att observera och övervaka sina medarbetare bättre än någonsin. Genom att bedriva enkätundersökningar istället för att utgå från data bevarar man de anställdas förtroende för ledningen.

Att involverar medarbetarna ger en viktig fördel

Vi tycks leva i en tid då utvecklingen går framåt i raketfart. I takt med digitaliseringen har människors vardag förenklats på ett revolutionerande sätt. Tjänsterna på marknaden är snabba, smidiga och enkla – utbudet av undersökningsverktyg utgör inget undantag.

De nyutvecklade undersökningsmetoderna samlar in data från medarbetarna utan att de själva behöver svara på några frågor. Exempelvis kan e-post, kalendrar och online-dokument analyseras för att skapa en bild över hur en verksamhetsgrupp fungerar och presterar.

Trots smidigare metoder kan företaget fortfarande dra stor nytta av mer traditionella medarbetarundersökningar. En medarbetarundersökning är ett tidskrävande arbete som innebär en större kraftansträngning från både ledning och medarbetare.

Fördelarna med undersökningarna är att de skapar värde i form av delaktighet i såväl framtagning som genomförande, angelägenhetskänsla och engagemang bland medarbetarna. Ett utskick av frågor bidrar dessutom till reflektion kring svaren som ges och om det finns skäl att förändra beteenden. Ledningen visar även att medarbetarnas åsikter är viktiga och skapar långvarigt förtroende.

En enkel dataanalys ger visserligen ett snabbt och uppdaterat resultat hos företaget, men missar att involvera medarbetarna i arbetet. Det är just involveringen som är en av de viktigaste komponenterna i ett förnyelsearbete.

Företagens medarbetare spelar en nyckelroll i verksamheten och besitter den mest värdefulla kunskapen. Ett företag som vill nå långt med sin förändringsprocess, gör därför det tillsammans med medarbetarna.

På Kunskapspartner arbetar vi med verksamhetsundersökningar som involverar medarbetarna. Vill du veta mer om våra undersökningar? Kontakta någon av våra konsulter.

Vill du veta mer om medarbetarundersökningar? Kontakta oss så kan vi berätta mer!