Helsingborg Stad - Strategiutveckling

En vision som skall leda Helsingborg stad in i framtiden

Kunskapspartner har precis avslutat ett spännande projekt tillsammans med Helsingborg stad, som är mitt i ett arbete att sjösätta en gemensam vision för staden.

För att skapa förståelse kring visionen, bjöds under tre dagar i januari alla medarbetare, drygt 9 000 personer, in till Medarbetardagarna 2013. Medarbetarna fick bland annat höra chefer från kommunen prata om varför det är viktigt med en vision och hur den kommer påverka alla i vardagen. Uppdraget har varit att skriva manus till dialogerna kring visionen och hur Helsingborgs stad nu skall gå från ord till handling.

Palle Lundberg, som är Stadsdirektör och projektbeställare är mycket nöjd med resultatet.

Medarbetardagarna har blivit ett avstamp och nu är organisationen riggad för att ta nästa steg att bryta ner visionen till konkreta mål och handlingsplaner för de olika verksamheterna inom kommunen.

Vi citerar den världskände författaren och futuristen Joel A. Barker: ”Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world”.

Vill du veta mer om hur vi på Kunskapspartner kan hjälpa er verksamhet med er vision och strategi?