Processutveckling

Hur kan ditt företag korta ned ledtider och minska effektivitetsförlusterna? Att organisera en verksamhet kräver både flexibilitet och lyhördhet. Processutveckling handlar om att skapa förståelse för hur verksamhetens olika områden och överlämningspunkter hör ihop. Våra processkonsulter hjälper er att utveckla ditt företags processer och därigenom strukturera upp det interna arbetet. 

Ett processynsätt hjälper er att: 

  • Se verksamheten ur kundens perspektiv
  • Skapa en helhetsförståelse för vad som görs i organisationen 
  • Tydliggöra hur organisationens olika delar samverkar

Att aktivt arbeta med processutveckling leder i de flesta fall till betydande verksamhetsförbättringar, engagerade medarbetare och en bättre lönsamhet.

Se videon ovan för att höra mer om processutveckling och hur vi arbetar med processkartläggning på Kunskapspartner