Strategiutveckling

Strategiutveckling handlar om vilka mål ditt företag har och hur ska ni gå tillväga för att nå dem? Att positionera sig rätt inför framtiden kan kännas som en stor utmaning. Våra strategikonsulter hjälper er att ta fram en övergripande strategisk plan för verksamhetens utveckling på såväl lång som kort sikt. 

En strategi bör besvara frågorna: Var är vi i dag? Vart vill vi vara? Hur tar vi oss dit?

Med andra ord bör en korrekt analys av nuläget göras, en tydlig målbild upprätthållas och en plan för hur ni ska nå målet skapas. För att lyckas med detta gäller det att involvera hela organisationen. En strategi som kräver medarbetarnas delaktighet skapar engagemang och ger utrymme för personligt ansvar.

Se videon ovan som beskriver vad strategiutveckling är och hur vi arbetar med strategisk agenda på Kunskapspartner