IKEA Industry Älmhult i ett ledarskapsprojekt

IKEA Industry Älmhult inledde ett samarbete med Kunskapspartner för att stärka sina första linjens ledare genom en omfattande ledarskapsutbildning. Utbildningen skulle även inkludera en DISC-analys för ledningsgruppen.


Projektbeskrivning:

 1. Ledarskapsutbildning:
  Detta var en omfattande ”ledarskapsresa” som inkluderade gruppmöten kombinerat med individuell uppföljning och utveckling av ledare. Med hjälp av Kunskapspartners Carl Henric blev ledarskapsteorin förmedlad med efterföljande individuell coaching och feedback baserad på överenskomna mål.
 2. DISC-analys:
  Alla medlemmar i ledningsgruppen genomgick en DISC-analys. Teorin och resultatet gicks sedan igenom tillsammans med Carl-Henric, varefter gruppen fick identifiera sina prioriteringar för kommande år och lägga fokus på de viktigaste områdena.

Kunskapspartners roll:

Kunskapspartner, genom sin expert Carl-Henric, spelade en dubbel roll:

 • Sakkunnig: Att förmedla relevant ledarskapsteori och DISC-analys på ett pedagogiskt sätt.
 • Coach: Fungera som en extern rådgivare och coach, särskilt inom ledarskapsprogrammet, för att hjälpa ledarna att känna sig tryggare, identifiera sina styrkor och områden för förbättring.

Resultat:

 1. Ledarskapsutbildning:
  Ledarna kände sig tryggare och kunde identifiera sina styrkor samt områden som behövde förbättring. Detta ledde till en ökad effektivitet och tidssparande, inte bara för ledarna själva men även inom hela organisationen.
 2. DISC-analys:
  Ledningsgruppen kunde genom analysen öppna upp för en öppen dialog om individuella behov. Det skapade ett öppet och icke-dömande klimat inom gruppen, vilket hjälpte dem att sätta igång processer de tidigare inte haft kraften att påbörja.

Feedback från kunden:

IKEA uttryckte hög grad av tillfredsställelse med Kunskapspartners insats och nämnde att de hade samarbetat flera gånger tidigare. Kunden kände att det inte fanns några förbättringsområden och såg fram emot möjligheten att arbeta tillsammans igen.

Sammanfattning:

Genom sitt expertstöd och pedagogiska förmedling av ledarskapsteori och DISC-analys, lyckades Kunskapspartner framgångsrikt assistera företaget i att stärka sina ledare och förbättra kommunikationen inom ledningsgruppen.

Har du frågor om ledarskapsutbildningar? Kontakta oss så kan vi berätta mer!