FLICKA -Få investeringar är så framgångsrika!

Forskning visar att en grupp med mångfald, där medlemmarna känner sig inkluderade, presterar  bättre än en homogen grupp. Fler perspektiv tas in i gruppen, såsom kreativitet, samt problem- och innovationsförmåga. Vidare kan resultaten öka och effektiviteten kan bli betydligt bättre!

Mångfald är ett viktigt ämne för oss  på Kunskapspartner, dels när vi samarbetar internt, samt när vi arbetar med företagsgrupper. Genom att bredda våra grupper, desto bättre resultat kan vi uppnå!

Årets julklapp går till FN-förbundets projekt FLICKA!

”Gåvan stärker flickors rättigheter och motverkar barnäktenskap och könsstympning i Etiopien. Genom stödet får flickor utbildning och kunskap om sina mänskliga rättigheter”.

Få investeringar är så framgångsrika för ett lands utveckling och fattigdom som satsningar på flickor, som i sin tur genererar mångfald för vårt samhälle!

Er gåva bidrar till en bättre värld!

God Jul önskar vi från Kunskapspartner