Kunskapspartners julgåva går till Hjärnfonden

Vi på Kunskapspartner har i år valt att skänka vår julgåva till Hjärnfonden. Hjärnfonden är en organisation som skänker pengarna vidare till etablerade forskare på svenska universitet. Deras vision är att ingen ska behöva lida av sjukdom, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan i framtiden. Vi fångades av deras arbete och framförallt det som tagits upp kring psykisk ohälsa som drabbar många omkring oss. Ett fokus som Hjärnfonden har tagit upp är stressrelaterade sjukdomar. Citerat från deras hemsida;

“74 000 svenskar led av stressrelaterad psykisk ohälsa under 2016, av dem var 77 procent kvinnor”

På Kunskapspartner jobbar vi med förändringsarbete – att gå från ord till handling. Vårt mål är att hjälpa de medarbetare som finns på arbetsplatsen att få en bättre vardag och samtidigt öka lönsamheten. Vi anser därför att Hjärnfondens arbete ligger i linje med det vi värdesätter på Kunskapspartner.

Med detta vill vi önska dig en god jul och en härlig storhelg, där du får tid till dig själv och att vara tillsammans med nära och kära!