Ängelholmshems medarbetare som deltog

Klargjord strategi hos Ängelholmshem

Vi har precis avslutat ett spännande projekt tillsammans med bostadsbolaget Ängelholmshem. Efter att ha slagit ihop verksamheten med ett annat bostadsbolag och tagit över kommunens lokaler, kände Ledningsgruppen för Ängelholmshem att de behövde tydliggöra företagets strategi och beskriva vad vi är för ett företag, vart vi är på väg och hur vi skall ta oss dit. Målet med projektet var att skapa engagemang och samsyn kring företagets strategi där alla anställda vet hur de bidrar till att uppfylla målen. I projektet har Ledningsgruppen haft arbetsmöten varvat med personalmöten, där beslut har förankrats och alla anställda har fått komma med input.

Benth Jensen som är VD på Ängelholmshem säger:

”Kunskapspartner har hjälpt oss med en struktur och en arbetsmetodik. Kunskapspartner har guidat och stöttat oss genom arbetet. Idag har vi en strategisk agenda som vi är väldigt nöjda med och som all personal har skrivit under på. Resultatet av projektet blev mycket bättre än vad jag hade hoppats på. Nu vet alla vi som arbetar på Ängelholmshem våra mål och vad vi skall fokusera på.”

Vill du veta mer om strategisk agenda och hur vi kan hjälpa er verksamhet med strategiutveckling?