Kompetens behöver motivation

När vi är ute och arbetar med företag hamnar vi ofta i diskussion kring vad kompetens är. Vi har upptäckt att vi har olika bilder. Det finns flera definitioner. Vi på Kunskapspartner har fastnat för Kristina Eneroths definition från 1997. Eneroth menar att kompetens består av tre komponenter:

  1. Kunskap
  2. Förmåga att tillämpa
  3. Motivation

Kunskap är det vi skaffar oss genom att till exempel läsa böcker och få teoretisk information av andra. Förmåga att tillämpa är det vi lär oss genom att använda den teoretiska kunskapen praktiskt och genomföra och öva. Motivation är det sista. Den kommer från individen själv. Individen måste ha en egen vilja och drivkraft. Eneroth menar att utan individens motivation kan vi vara hur teoretiskt och praktiskt kunniga som helst och ändå inte vara kompetenta.

För oss på Kunskapspartner har Eneroths definition hjälpt oss när vi ska arbeta med att utveckla organisationer och individer. Om individerna inte är motiverade kommer vi bli begränsat framgångsrika. Vi ser allt för många organisationer som lägger mycket resurser på kunskapshöjande aktiviteter och missar det som motiverar medarbetarna. Naturligtvis finns det inget enkelt recept för att säkerställa motivationen. Viktigt är att företaget har en tydlig strategi och värdegrund. Sedan handlar det om att lära känna våra medarbetare, vad som driver dem och hur de kan utvecklas tillsammans med företaget. På Kunskapspartner har vi flera metoder och verktyg för att plocka fram det bästa hos våra medarbetare.

Vill du veta mera? Kontakta oss så berättar vi gärna mer!