28 februari 2024

Konkurrentanalys: Stick ut från dina konkurrenter

Artikel 4/5: Hur du med hjälp av en konkurrentanalys kan vässa dina säljargument

I en alltmer konkurrensutsatt marknad är förståelsen av konkurrenterna avgörande för varje företags framgång. För startups och medelstora företag är det speciellt viktigt att förstå hur man skiljer sig från sina konkurrenter. Genom att utföra en konkurrentanalys kan dessa företag inte bara förbättra sin position på marknaden utan också utveckla starka värdeerbjudanden och effektiva säljstrategier.

Vad är en konkurrentanalys?

En konkurrentanalys är en metod för att identifiera och förstå konkurrenter inom samma bransch. Genom att analysera dessa konkurrenter kan ett företag upptäcka konkurrensfördelar, vilket är avgörande för att forma företagets affärsstrategi. Denna analys är inte bara relevant för strategiutveckling, utan även för marknadsföringsinsatser och finanshantering. Att genomföra en konkurrentanalys är ett viktigt första steg när ett företag utarbetar sin konkurrensstrategi, eftersom det ger en djupare förståelse för både konkurrenterna och marknaden som helhet. 

Syftet med konkurrentanalys

Varför är det viktigt att genomföra en konkurrentanalys när du skapar din säljstrategi? Genom att utföra denna analys kan du identifiera dina styrkor, svagheter och vad som skiljer dig från dina konkurrenter. Denna information är avgörande för att bestämma hur du bäst positionerar dig, i syfte att vinna fler försäljningar och även hitta rätt strategier som gäldar bäst resultat. Utöver försäljning kan konkurrentanalysen även bidra till målgruppsanpassning för dina marknadsföringsstrategier samt hjälpa dig att identifiera nya marknadsmöjligheter. Syftet är att du ska få konkurrensfördelar. Detta innebär att du och ditt företag skapar mer värde till kunder gentemot dina konkurrenter. Analysen hjälper dig således att skapa bättre fördelar för detta. 

Varför är det viktigt för entreprenörer, start-ups och forskare?

Konkurrentanalys är en avgörande process för entreprenörer och forskare då den ger insikter om marknadslandskapet, vilket är essentiellt för att framgångsrikt navigera och konkurrera på marknaden. Genom denna analys kan de identifiera både marknadsluckor och konkurrenternas svagheter, vilket möjliggör för dem att utveckla unika produkter och tjänster som utmärker sig. Det hjälper även i att minimera risker och skapa effektiva strategier genom att förstå och utnyttja konkurrenternas svagheter. Dessutom bidrar konkurrentanalys till en bättre förståelse av kundbehov och marknadstrender, vilket är avgörande för att utveckla riktade och framtidssäkrade affärsstrategier. Kort sagt, konkurrentanalysen är en nyckelkomponent för att göra informerade beslut, driva innovation och skapa en stark position på marknaden.

Genomförandet av en konkurrentanalys

Genomförandet av en konkurrrensanalys kan se olika ut. Du kan använda olika processer och metoder för att samla in information. Nedan listar vi de typiska faserna för en konkurrentanalys, samt ger exempel på olika metoder och verktyg som kan användas. 

1. Hitta först dina konkurrenter

Börja med att identifiera dina konkurrenter. Du vet förmodligen redan vilka dina huvudkonkurrenter är, men du kan skapa en mer komplett lista genom att söka online och samla information från dina säljrepresentanter. Se initialt till den bransch du verkar inom, men sök även efter företag som erbjuder snarlika produkter och tjänster – ibland kan du ha oväntade konkurrenter! 

2. Bedöm hur ofta du står inför varje konkurrent

Bedöm dina konkurrensrelationer ytterligare för att upptäcka de bästa möjligheterna för att förbättra din positionering. Att bedöma hur ofta du står inför dina konkurrenter innebär hur stor konkurrensen är helt enkelt. Hur ofta väljer kunderna mellan dig och en konkurrent? Hur många konkurrenter är likvärdiga din produkt eller tjänst? Beroende på hur mättad konkurrensen är, det vill säga hur ofta du möts av dina konkurrenter, desto svårare är det att lyckas med din affärsidé. Denna typ av information kan du bland annat få tillgång till genom ditt CRM-system, där förlorade köp, offerter och upphanlingar registreras. Du kan även ta del av denna information genom marknadsanalyser som visar köpbeteenden eller ta hjälp av fokusgrupper för att förstå dina konkurrenter.

3. Samla detaljer om dina konkurrenter

Samla mer detaljerad information om dina konkurrenter. Detta hjälper dig att få en omfattande bild av nuläget och du kan använda denna information för att positionera dig korrekt. Specifika detaljer som är relevanta är bland annat: grundläggande företagsinformation, företagsstorlek, produkter eller tjänster, prissättning, marknadsandel och positionering, kundbas, marknadsföringsstrategier, ekonomisk hälsa, styrkor och svageheter, teknologianvändning och innovationskapacitet, för att nämna några. Listan kan göras lång och innefatta djupgående detaljer, allt baseras beroende på ditt behov att förstå konkurrenterna. 

4. Analysera styrkor och svagheter

För att fortsätta på föregående punkt, kan du gå ännu djupare vad gäller konkurrenternas styrkor och svagheter. Här är det vanligt att använda SWOT-modellen, vilken ser till styrkor, svagheter, möjligheter och hot.  Använd modellen både för att analysera ditt företag och dina konkurrenter. 

5. Positionering

Använd den insamlade informationen och gör bedömningar för hur du bäst positionerar dig. Betona vad som gör dig unik, vem din idealkund är, och varför du är den rätta lösningen för dessa kunder. Positioneringen kan lyftas fram i dina försäljningspitchar och marknadsföringsmaterial.

Var hittar jag information för konkurrentanalysen?

En del information finns lätttillgänglig online, som grundläggande information på konkurrenters webbplatser och i tredjeparts branschanalyser och rapporter. För offentliga företag finns även ekonomisk information och rapporter tillgängliga online. Andra värdefulla informationskällor är dina säljrepresentanter, som har insikter om vad potentiella kunder tänker om konkurrenterna och hur de jämför sig med ditt företag.

Att samla information för en konkurrentanalys kräver en kombination av offentliga källor, och branschspecifika insikter. Här är några konkreta exempel på var du kan hitta värdefull information:

  1. Konkurrenternas webbplatser: Börja med att utforska konkurrenternas officiella webbplatser. Detta kommer att ge en överblick över deras erbjudanden, företagskultur och senaste nyheter. 
  2. Sociala medier och bloggar: Företagens närvaro på sociala medier och deras bloggar kan ge insikter om deras marknadsföringsstrategier, kundengagemang och varumärkespositionering. 
  3. Branschrapporter och analyser: Använd databaser som IBISWorld, Statista eller specifika branschorganisationers webbplatser för att få tillgång till marknadsanalyser och trendrapporter. 
  4. Professionella forum och grupper: Anslut till branschspecifika forum och LinkedIn-grupper. Diskussioner och frågor i dessa grupper kan ge insikter om konkurrenters strategier och marknadsförändringar. 
  5. För medtech – patent- och tekniska databaser: Vi arbetar mycket i branscherna medtech- och miljöteknik. För dessa är det både nödvändigt och användbart att utforska patentdatabaser och tekniska publikationer för att förstå konkurrenternas innovations riktning. 

Behöver du hjälp att genomföra en konkurrentanalys?

Är du nyfiken på vilka dina konkurrenter är, vad de håller på med och hur det går för dem? Och är du samtidigt intresserad av att få material som hjälper dig ta datadrivna beslut?

På Kunskapspartner erbjuder vi skräddarsydda konkurrensanalyser som passar din frågeställning. Inom enbart 2-3 veckor kan vi ge dig insikter som gör att du står starkare inför framtida utmaningar. Ju mer kunskap du har, desto starkare står du inför utmaningar och desto bättre kan du möta framtiden. Klicka här för att läsa mer om våra konkurrentanalyser, eller kontakta oss direkt om du vill veta mer!