Jan Gyllenbok - Kunskapspartner

Jan Gyllenbok – Med kunskap hämtad från verkligheten

Lyhört, målmedvetet och med stor entusiasm. Så vill Kunskapspartners nya medarbetare Jan Gyllenbok hjälpa företag i förändring. Här berättar han om sin bakgrund och om tjänsten som konsult.

Han lyfter luren och slår ett av numren på sin lista. Väntar medan signalerna går fram och förbereder sig samtidigt för det samtal som snart ska äga rum. När personen på andra sidan linjen svarat följer en upplyftande dialog och innan samtalet avslutats har nästa steg inletts. Ett första möte är inbokat.

Trots att Jan Gyllenbok bara arbetat som konsult på Kunskapspartner sedan december förra året är han redan varm i kläderna. Med målmedvetenhet och stor entusiasm tar han sig intresserat an nya potentiella kunder.

– Jag tycker om att ta den första kontakten med andra människor. Att få dem att känna att det finns någon som vill lyssna på deras behov och hjälpa dem att göra ett bra jobb är viktigt för mig, säger han.

Lång chefserfarenhet

Jan är utbildad civilingenjör och har över 20 års erfarenhet av organisations- och ledningsutveckling. Han började sin yrkeskarriär som lärare och utbildningskonsult och har därefter bland annat arbetat som konsult- och regionchef för det som i dag heter Arbetslivsresurs samt som regionchef för studieförbundet NBV.

När Jan för 13 år sedan påbörjade tjänsten vid NBV var organisationen nedläggningshotad. Inledningsvis tvingades han därför reducera deras kostnader rejält.

– Efter hand kunde vi börja bygga upp verksamheten och få den på fötter igen. När jag lämnade NBV i höstas hade organisationen gått från fem till 32 anställda. Att jag fick möjlighet att vara med på den resan känns oerhört kul, säger han.

”Jag är som chefer är mest. Bra på att driva på och få saker gjorda”

Lärdomarna från de tidigare arbetsplatserna har Jan nu tagit med sig in i arbetet på Kunskapspartner. Erfarenheterna från verkliga händelser och verksamheter ser han   som särskilt värdefulla i sin nya konsultroll.

– När jag arbetade som konsult första gången hämtade jag mina teorier från böcker, kurser och seminarier. Nu har jag en annan förståelse för vilka olika situationer som kan uppstå på ett företag. Det är dessutom lättare att referera till någonting som jag själv har varit med om, säger han.

Jan förespråkar enkelhet och praktiskt genomförbara förändringsmodeller.

– Vissa teoretiska modeller är väldigt långt ifrån verkligheten. Enligt mig ska modeller vara lätta att ta till sig och tillämpa i vardagen. Om det inte fungerar i praktiken spelar det ingen roll att det ser bra ut på pappret, säger han.

Får saker gjorda

Att Jan har ett stort driv råder det inga tvivel om. Så snart dagens första samtal har avslutats slår han numret till nästa kontakt. Arbetspasset förlöper därefter i ett högt tempo och när han lämnar kontoret har hela listan gåtts igenom.

– Jag är som chefer är mest. Bra på att driva på och få saker gjorda, säger han.

Också det blir tydligt när Jan pratar om hur han vill bidra till Kunskapspartners utveckling. Även om han bara arbetat inom företaget ett par veckor har han redan idéer om hur verksamheten kan förbättras.

– I dag finns det inget verktyg som riktar sig till styrelser, trots att styrelsen är ett viktigt led i en organisation. Det hade varit roligt om jag fick vara med och ta fram en produkt för detta ändamål, säger han.

Sin nya tjänst ser han på med nyfikenhet och positivitet.

– Det känns jättebra att nu vara en del av Kunskapspartner. Företagets fokusområden – strategi, processer och organisation – är det jag behärskar bäst och vill hålla på med, säger han.

Vill du komma i kontakt med Jan?