Carl-Henric Nilsson

På Kunskapspartner engageras Carl-Henric framförallt i projekt som är kopplade till strategi. Han är också en uppskattad seminarieledare och sparringpartner. Bland Carl-Henrics kompetenser är förmågan att redogöra för komplexa saker på ett begripligt sätt en av de mest utmärkande. Det skapar engagemang och drivkraft hos företag, grupper och individer. Carl-Henric drivs av en stor kunskapstörst, vilket han ger uttryck för med devisen ”ingenting är så svårt att du inte kan lära dig 90 procent på en kväll”.

Carl-Henric är Civilekonom, Civilingenjör och Teknologie Doktor i Industriell ekonomi vid Lunds universitet.

”Att arbeta som konsult på Kunskapspartner och att undervisa om samma saker på Lunds Universitet ger en unik möjlighet att föra ut goda idéer från akademin till praktisk nytta samt att berätta för studenter hur det faktiskt går till på riktigt. Egentligen anser jag att alla lärare på universitetet borde arbeta ’på riktigt’ en del av sin tid, likaväl som att konsulter kontinuerligt borde uppdatera sig inom sina expertområden. Av en lycklig slump är det precis vad jag gör.”