Buisness Consultant Givi Kokaia

Givi Kokaia

Givi arbetar som strategikonsult på Kunskapspartner, med främsta fokusområden inom Strategiutveckling, Förändringsledning och Ledarskap. Han har en stor vilja att arbeta i dynamiska och utmanande miljöer tillsammans med företag, med fokus på gemensam problemlösning.

Givi har en kandidatexamen inom Internationell ekonomi från Florida Southern College i USA, och en masterexamen inom Technology Management vid Lunds Universitet.

”Med ett genuint intresse för företagsutveckling, teknik och projektbaserat arbete befinner jag mig i en perfekt miljö. Jag kan kombinera mina intresseområden och samtidigt hjälpa företag framåt i deras förändringsarbete. På Kunskapspartner arbetar vi dessutom tillsammans med företag, vilket jag anser är en nyckel för framgång i förändringsprojekt”.