Wed Ghazy

Juniorkonsult

Med positivism, stort engagemang och bred kunskap inom kommunikation är Wed en uppskattad medarbetare i vårt digitala team. Hon arbetar i första hand med företagets sociala kanaler och är väl insatt i strategisk kommunikation. Wed blir aldrig mätt på ny kunskap och brinner för att hjälpa andra i deras utveckling.

”Med rätt kommunikation kan stort värde skapas”

Wed har en kandidatexamen i statsvetenskap och tar just nu ytterligare en i medie- och kommunikationsvetenskap. Hon har tidigare arbetat med administration, proaktiv kundvård och försäljning på Länsförsäkringar.