Kostnadsfria webbinarium i digital strategi

Vill du utveckla dina digitala kunskaper och samtidigt öka företagets tillväxt? Anmäl dig till ett webbinarium i digital strategi för marknadsföring och försäljning. Webbinarierna arrangeras av Almi Skåne och leds bland annat av Kunskapspartners konsult Givi Kokaia.

När Region Skåne förra året arrangerade kostnadsfria seminarier med rubriken Digital kompetens i styrelse och ledning deltog över 200 personer.

Tack vare det lyckade projektet arrangeras nu flera webbinarium på samma tema. Förhoppningen är att också seminarium kommer kunna hållas under hösten 2020.

Utveckla dina digitala kunskaper genom att delta i någon av träffarna. Vid webbinarierna får du genomföra en nulägesanalys av ditt företags digitala strategi genom verktyget Digital Scorecard samt ta fram en handlingsplan för er verksamhet.

Vill du anmäla dig till nästa webbinarium?

Leds av erfarna experter

Precis som i fjol leds webinarier och seminarier av Kunskapspartners konsult Givi Kokaia och Digital Scorecards grundare Edward Nugent. De har båda lång erfarenhet av arbete med digitala strategier. Projektet är finansierat av Tillväxtverket och Region Skåne, med Almi Skåne som projektledare.

Idag är kundresan allt mer digital. För att inte hamna efter behöver du och ditt företag förstå vilken roll den digitala aspekten spelar för er marknadsföring och försäljning.

Givi Kokaia, konsult Kunskapspartner

Hör vad andra säger om projektet