14 februari 2024

Kundanalys: Verktyget som hjälper dig att förstå dina kunder

Artikel 2/5: Förstå dina kunder och deras behov

Kunder är avgörande för att ditt bolag ens ska kunna existera. En kundanalys är därför inte enbart en process – det är en strategi som öppnar dörrar till djupare insikter i kundbeteenden och preferenser. Genom att förstå dina kunder kan du förbättra försäljning, stärka din position på marknaden och optimera marknadsföringsinsatser.

Vad är en kundanalys?

Kundanalys är processen att samla och analysera data om dina kunder för att förstå deras beteenden, behov och önskemål. Det innefattar att skapa kundsegment och idealkund-profiler, vilket är avgörande för att utveckla effektiva affärsstrategier. På en marknad med hög konkurrens är det essentiellt att beslutsunderlaget är faktabaserat, ändå är det många företag som fattar beslut baserat på magkänsla. För att arbeta faktabaserat behövs att företag genomför en kundanalys. Kundanalyser är viktiga eftersom de leder till att strategiska aktiviteter som kundrekrytering, kundutveckling och motverkande av kundavhopp optimeras. Analysen kan innefatta olika typer av information, och du kan använda olika metoder och verktyg för att verkliggöra din analys. 

När du förstår dina kunder kan du skräddarsy dina erbjudanden

Att skapa en tydlig målgrupp är första steget till att skapa en lyckad försäljningsstrategi. Ju tydligare din kundprofil är desto bättre kommer du lära känna kundernas pain points, behov och önskemål. Det är inte förrän du kan påvisa att din produkt löser just deras problem som gör att du blir intressant för en kund. Förstår du din målgrupp kan du skräddarsy dina produkter eller tjänster därefter. Att förstå hur din expertis eller produkt passar in i den potentiella kundens värld är avgörande. Det leder inte bara till effektivare kommunikation och marknadsföring utan också till starkare och mer meningsfulla kundrelationer.

Kundanalys för entreprenörer och forskare

Kundanalyser är avgörande, speciellt för entreprenörer och forskare eftersom de erbjuder värdefulla insikter för att utveckla deras produkter och tjänster som möter marknadens behov. Dessa analyser hjälper till att identifiera marknadsmöjligheter, minimera risker, och säkerställa att erbjudanden är väl anpassade till kundens önskemål. Genom kundanalyser kan resurser användas mer effektivt, innovationer drivs framåt, starka kundrelationer byggas, och unika konkurrensfördelar skapas. Detta är särskilt viktigt i nya företag och forskningsprojekt, där förståelse för kundens behov är kritisk för långsiktig framgång.

För dig som entreprenör eller forskare handlar en kundanalys om att identifiera vilka som är dina idealkunder. Först och främst behöver du veta vilket problem du löser och därefter specificera för vem du löser dem bäst. Detta kan du arbeta fram med hjälp av följande frågor: 

 • Vilka problem löser jag?
 • Inom vilken bransch?
 • Var geografiskt passar min lösning?
 • Vilken yrkesgrupp? 
 • Inom vilken nisch? 

Det är typiskt som startup, entrprenör eller forskare att sakna förståelse för dina kunder när du är ny på marknaden. Därför är en kundanalys av extra betydelse just för denna grupp. 

Informationsinsamling, metoder och verktyg

Informationen kan samlas genom direkt kundinteraktion, marknadsundersökningar och analys av befintlig kunddata. Viktigt är att skapa en process för att kontinuerligt samla in och analysera kundfeedback, vilket inte bara ger insikter om nuvarande kunders behov utan också indikationer på potentiella nya marknader. Den typiska processen för kundanalyser är att ha en bank av data, varifrån du segmenterar kunderna, ser deras behov för att slutligen utforma specifika kundprofiler. 

Segmentering av befintliga kunder:

Segmentering av befintliga kunder innebär att du delar upp kunderna i olika grupper baserat på specifika kriterier som demografi, köpbeteenden, och interaktionshistorik. Detta kan göras genom att analysera:

 • Köphistorik och beteendemönster: Vilka produkter eller tjänster har kunderna köpt? Finns det mönster i köpbeteenden som kan indikera olika kundtyper?
 • Demografiska data: Ålder, kön, yrke, inkomstnivå och andra demografiska faktorer ger värdefull insikt i kundens livsstil och behov.
 • Feedback och kundomdömen: Kundfeedback, oavsett om den samlas in via enkäter, sociala medier eller kundserviceinteraktioner, ger viktig information om kundnöjdhet och förbättringsområden. Här kan du samla in kundfeedback från konkurrenter – vad säger kunderna om likgiltiga produkter/tjänster?

Utforskning av nya kundgrupper: 

Att identifiera nya kundgrupper kräver en kombination av olika undersökningar, bland annat kan du kolla på: 

 • Marknadstrender och branschanalyser: Genom att hålla dig uppdaterad med branschtrender och marknadsförändringar, kan du identifiera nya potentiella kundsegment som kan vara intresserade av dina produkter eller tjänster.
 • Konkurrentanalys: Förståelse för konkurrenternas kundbas kan ge insikter i oupptäckta segment och möjligheter. Det ger dig även förståelse för vad kunderna säger om dina konkurrenter som kan vara användbart för din lösning. Vi kommer i en senare artikel djupdyka ner i konkurrentanalysen där du får fler exempel. 

Olika analysmetoder som hjälper dig förstå dina kunder

Det finns olika metoder och verktyg du kan använda för att samla in information. Nedan går vi igenom konkreta exempel du kan dra nytta av!

Analys av kundresan

Analys av kundresan är en teknik som många använder för att förstå kundupplevelsen ur kundens perspektiv. Det innebär att du kartlägger en kunds olika kontaktpunkter med ditt företag, från den första kontakten till uppföljning efter köp, och analyserar kundens beteenden och känslor i varje steg.

Genom att förstå kundresan får du bättre förståelse för kundupplevelsen och du kan därmed identifiera områden där ditt företag kan förbättra kundnöjdhet och lojalitet. När du har förståelse för kundresan och dess olika touchpoints får du förståelse för den väg som kunden tar från introduktion till köp, eller återköp. Desto kortare kundresa, desto bättre är ditt erbjudande.

5W-modellen 

5W-modellen är ett ramverk som används för att organisera information och samla in detaljer om ett specifikt ämne eller händelse. 5W kommer från engelskan och innefattar fem områden som undersöks: who, what, where, when, why, vilka vi går igenom nedan: 

 1. Vem? Denna komponent fokuserar på kundernas demografiska och psykografiska egenskaper. Den besvarar frågor som vilka kunderna är, vilken ålder, kön, inkomst och livsstil de har samt vilka behov och preferenser de har.
 2. Vad? Vad-komponenten fokuserar på de produkter eller tjänster som kunderna är intresserade av. Den besvarar frågor som vad kunderna letar efter i en produkt eller tjänst, vilka egenskaper de tycker är viktigast och vilka fördelar de söker.
 3. Var? Avsnittet ”Var” fokuserar på de kanaler och platser där kunderna interagerar med verksamheten. Det svarar på frågor om var kunderna handlar eller undersöker produkter, vilka kanaler de föredrar att använda för kommunikation och var de bor eller arbetar.
 4. När? Detta avsnitt fokuserar på tidpunkten för kundernas interaktion med företaget. Det besvarar frågor som när kunderna är mest benägna att göra ett köp, när de är mest mottagliga för marknadsföringsmeddelanden och när de är mest benägna att behöva kundservice.
 5. Varför? ”Varför” i 5W-modellen representerar motiv och känslor som driver kundbeteende. Den svarar på frågor som varför kunderna väljer en produkt eller tjänst framför en annan, varför de är lojala mot ett visst varumärke och varför de kan vara missnöjda med en produkt eller tjänst.

Få förståelse med Google Analytics

I dagens digitaliserade värld är en välutvecklad webbplats avgörande för varje företags framgång. Men att bara ha en webbplats är inte tillräckligt; det är lika viktigt att förstå hur besökare interagerar med den. Ett av de mest effektiva verktygen för detta är Google Analytics.

Google Analytics är ett kraftfullt digitalt analysverktyg som ger dig insikt i besökarnas beteenden på din webbplats. Med detta verktyg kan du få detaljerad information om hur besökarna hittar till webbplatsen, vilket innehåll de föredrar, hur länge de stannar, och mycket mer. Denna information är kritisk för att förstå vilka aspekter av webbplatsen som fungerar bra och vilka som behöver förbättras. Det hjälper dig förstå kundens beteenden online. 

Insamlad information och dess användning

Med Google Analytics får du en fördjupad bild av din webbtrafik. Du kan se antalet besökare, de mest populära sidorna, användarnas enheter och webbläsare, var besökarna kom från, hur länge de stannar, och bounce rate (antal besökare som lämnar webbplatsen direkt). Denna data är ovärderlig för att anpassa och förbättra webbplatsen. Till exempel, om du märker att mobila användare har en hög bounce rate, kan det vara en indikation på att webbplatsens mobilanpassning behöver förbättras.

Stärk din marknadsposition med Kunskapspartners kundanalys 

Är du redo att förbättra din förståelse för dina kunder och därmed stärka din marknadsposition? På Kunskapspartner erbjuder vi expertis och tar hjälp av avancerade verktyg i vår kundanalys för att djupgående förstå både dina nuvarande och även potentiella kunder. Genom denna analys kan du utveckla en skarpare och mer målinriktad affärsstrategi. Läs mer om vår kundanalys, eller kontakta oss direkt för att veta mer!