Nedan kan du läsa om olika kunduppdrag och case som vi har utfört på Kunskapspartner.  Om du har några frågor eller funderingar kring specifika uppdrag eller workshops kan ni gärna kontakta oss.