lean-tankesätt

Så utvecklar du ett lean-tankesätt

Behöver er verksamhet arbeta med ständiga förbättringar, samarbeten eller kommunikation? Då är ni inte ensamma. Att kontinuerligt utveckla och arbeta med dessa tre fokusområden är viktigt för att lyckas inom sitt område – frågan är hur? Prova med ett lean-tankesätt.

Lean associeras ofta med strävan efter det optimala i ett företag genom att bli mer effektiva, hantera avvikelser och optimera arbetsprocesser. Kort och gott handlar lean om att skapa mer värde för mindre arbete. Begreppet och tankesättet kring lean blev internationellt välkänt 1998, då den japanska fordonskoncernen Toyota utvecklade deras produktionssystem genom att implementera konceptet och metoder i deras verksamhet. Resultatet blev ökad produktivitet, ett närvarande ledarskap och en bättre internkommunikation.

Vad är ett lean-tankesätt?

Företag och organisationer har kontinuerliga utmaningar och hinder av varierande karaktär. För att lyckas i sina respektive branscher, identifiera förbättringar och växa behöver företag vara redo att förändra sina invanda beteenden. Ett sätt att göra det är genom ett så kallat lean-tankesätt, där vikten av att organisera verksamhet med utgångspunkt från kundens behov är en central del i tankesättet. I praktiken innebär det att kontinuerligt tänka på huruvida verksamhetens aktiviteter skapar värde för kunden.

För ett tillverkningsföretag kan det betyda att produktionen av en produkt eller tjänst först utförs när det finns en befintlig kundorder. För ett tjänsteföretag kan det innebära att man tänker en vända till, ifall utförandet av ett steg i arbetsprocessen skapar värde för kunden. För en icke-vinstdrivande organisation kan det innebära att en medarbetare tänker på om aktiviteten som utförs skapar värde för någon i organisationen eller utanför.

Hur kan ett lean-tankesätt hjälpa företag med förbättringar, samarbeten och kommunikation?

Forskarna James P. Womack och Daniel T. Jones, publicerade boken Lean thinking 2003, som tar upp hur företag kan jobba med att utveckla ett lean-tankesätt. Med inspiration hämtat från boken, finns det tre principer som kan appliceras på dem flesta verksamheter och organisationer, för att bidra till ständiga förbättringar samt utveckling av samarbeten och kommunikation. Principerna är följande:

 1. Specificera alltid värdet sett ur kundens perspektiv…

  … genom att tydligt definiera värdet av produkten som produceras, eller tjänsten och aktiviteterna som utförs. Det möjliggör att allt som inte bidrar till en ökning av värde kan tas bort och eliminera eventuella extra kostnader som inte bidrar. Ett konkret tips är att bjuda in medarbetare till ett specifikt möte som handlar om temat kundvärde. Om ni är ett tillverkande bolag kan ni försöka identifiera produktens specifika komponenter och se huruvida dessa skapar värde. Är ni ett tjänsteföretag kan ni se över era produkter och tjänster, för att se om det är något i dessa som egentligen inte adderar något värde. Om ni är en icke-vinstdrivande organisation, kan ni försöka se hur kommunikationen mot era kunder eller medlemmar är.

  Vill du veta mer om möteskultur kan du klicka här

 2. Identifiera och kartlägg processer och flöden…

  … genom att identifiera alla steg som utförs i verksamheten. Det kommer leda till att skapa tydlighet för alla i verksamheten om vad som faktiskt utförs, samt en möjlighet att identifiera alla steg i företaget eller organisationen som skapar värde. Vidare kan processkartläggning skapa en transparens och ett konkret förtydligande när olika arbetsuppgifter lämnas över till en specifik avdelning eller en person, som återigen knyts tillbaka till ständiga förbättringar, samarbeten och kommunikation.

  Vill du veta mer om processkartläggning kan du klicka här

 3. Sträva efter ständiga förbättringar…

  … genom att integrera ett synsätt och koncept där verksamheten alltid försöker identifiera och synliggöra förbättringar. Det kommer leda till ett arbetsklimat med en grundprincip att samtliga medarbetare och kollegor har en ständig vilja att förbättras och utvecklas. Det kan i sin tur leda till en företagskultur som har en väl integrerad feedback-kultur, medarbetare som hjälper varandra och framför allt har högt i tak med en ärlig och öppen kommunikation.

  Vill du veta mer om företagskultur och kärnvärden klicka här

Ett lean-tankesätt kan alltså bidra till en hel del förbättringar. Det viktiga är att definiera vad som fungerar i din verksamhet. Var ska ni börja någonstans och vilka områden behöver just ni arbeta med? I denna del kan externt stöd vara en viktig del för att bistå med både teoretisk kunskap och praktisk facilitering.

På Kunskapspartner erbjuder vi skräddarsydda workshops som kan behandla allt ifrån ett lean-tankesätt till möteskultur, processkartläggning och företagskultur. Det gör vi för att hjälpa er i resan att identifiera ständiga förbättringar samt öka samarbeten och kommunikationen. Klicka här för att komma till våra olika workshops.